Krušné hory   Krušnohorsky myslet, žít a snít

Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít

23. září 2019 Zajímavosti

Oblasti: | Komentáře: zatím žádný | 538 x přečteno

O trpaslících a přehradě Křimovské

Jeden příběh z pera Petra Himmela, autora krušnohorských pověstí Jak popravdě to bylo

Tento příběh odehrál se v dobách, co místní ještě pamatují. V dobách, kdy však lidé museli být velice opatrní, co kde na veřejnosti mohou říci.

I rozhodli na úřadě MěNV v Chomutově, že z nutnosti zadržování povrchových vod a nedostatku pitné vody pro obyvatele rozrůstajícího se města a vzkvétajícího průmyslu v rukách pracujícího lidu, je nutno vystavět novou přehradu. Po dohodě městské rady zadali Národnímu podniku Ingstav Brno, požadavek na výstavbu betonové hráze v údolí pod Křimovem, na soutoku Křimovského a Menhartického potoka. V prvotních plánech měla být hráz ještě o něco vyšší, ale z důvodu nestabilního podloží na straně jedné a záludné mezinárodní a ekonomické situace na straně druhé vypadá tato přehrada tak, jak jí známe dodnes.

Než stavba započala, musely se nejdříve vykácet stromy v údolí. Těžaři při této práci narazili v lese na pěšinku, která napříč toto údolí u „Špice“ protínala. Nevěnovali tomu pozornost. Takových lesních pěšin od zvěře tu bylo mnoho. Souběžně s přípravnými pracemi také počala výstavba lanovky z údolí k železniční trati na hřebeni kopce. Stráň v tomto místě je velice prudká a samotná práce na výstavbě betonových pilířů pro lanovku byla náročná. Po nějakém čase se náhle začali dít zvláštní věci. Pořád se ztrácelo se nářadí, co se neztratilo, to poškozeno bylo. Překousané kabely k míchačkám na několika místech. Každou noc i lanovku někdo poškodil, tažné lano bývalo vyháknuté z vodících kol. Dělníci si mysleli, že je to dílem nějaké diverzní skupiny a imperialistického nepřítele, kterého v těch dobách viděli za každým stromem. Národní podnik tedy pro jistotu najal důchodce, aby po směně, přes noc staveniště hlídal. Pár dní se nic nedělo, až náhle jedné noci se ze stavby začal šířit nějaký lomoz. Rozespalý hlídač nejdříve nereagoval, ale nedalo mu to a po chvíli se došoural k hlavní rozvodné skříni, otočil vypínačem, který sloužil k osvětlení celé stavby. A co nevidí. Po stavbě pobíhají maličcí vousatí mužíčkové. Každý v ruce lucerničku, někteří lopatičku či malinký krumpáček. Jedni rozkopávají pytle s cementem, jiní lámou topora krumpáčů a násady lopat. Jeden takový krpatec pobíhá u nákladního vozu Praga W3S, vypouští naftu a pokouší se jí křesadlem zapálit. Naštěstí se mu nedaří.

Strážný kouká, co to na lanovce tropí, jak se pidimužíci snaží samotnou lanovku z vodících lan vyháknout. Vtom se ozvala ohlušující rána, pocházela z místní dynamitky, kde se trpaslíci pokoušeli manipulovat s třaskavinou, což se některým stalo osudným, neboť vše při výbuchu vylétlo do povětří. Trpaslíci se lekli, kopli do vrtule a byli ti tam. Země se po nich jakoby slehla. Všude pouze poničené nářadí a značná škoda na majetku v socialistickém vlastnictví. Ráno, když dělníci přišli do práce, nevěřili vlastním očím. Co to tu ten strážný celou noc dělal? Určitě večer nasával jak duha. Hlídač se však bránil, že vše co tu vidí, způsobili trpaslíci. Chlapi se smáli, až se za břicho popadali. “Fando, ty už raději nepij!“ „Větší hovadinu jsme letos ještě neslyšeli.“

O všem se také doslechlo vedení stavby a milému důchodci důtku udělilo a o prémie ho tím připravilo. Však, hlídače potřebovali a jiného dědka zrovna neměli. Vše tedy snažil ututlal. Starý Fanda se nechtěl smířit s křivdou, že prý si vymýšlí. Přece ví, že zrovna tu noc nepil a co na vlastní oči viděl. I nachystal ocelovou klec, do které umístil jako návnadu knedlo zelo vepřo od své ženy a láhev plzeňský dvanáctky, kterou si z nedělního oběda od huby utrhl. Klec naklonil a zajistil dřevěným klacíkem, na který přivázal motouz a past zatížil kameny, aby mu lapená kořist neunikla. Přišel večer a prduch Fanouš nachystaný se v úkrytu za kadibudkou, drže v ruce provázek, jež má past uvést do pohybu, číhal. Po chvíli už byla černo černá tma. Sova houkla. Liška štěkla. Žába kuňkla. Kde se vzal, tu se vzal, malý mužíček z lesa na stavbu vyběhl, natahujíce rypák, neb větřil dobrotu. Byl neopatrný. Fanda v úkrytu čeká, provázek napnutý. Trpaslík v modré kazajce, ten neodolal a na knedlo vepřo s pivkem si do klece se vrhnul. V tu chvilku Fanda bleskurychle škubnul provázkem a milý trpaslík uvězněný v kleci je. „Dostal jsem tě, ty potvoro diverzantská.“ Trpaslík ve skopci skáče ze strany na stranu jak naštvaná opice. Krumpáčkem mydlí kolem sebe jako smyslů zbavený a šíleně u toho řve.

Tu noc se již žádný pidimužík neobjevil. Ráno, když chlapi přišli do práce, nevěřili vlastním očím. Co si to Fanouši ulovil za opičáka. Netvrď, že je to ten záškodník. “Ano takto je on. Ten tu se svejma kámošema dělal tu neplechu. Jak jsem ho chytil, tak ti ostatní se už neukázali.“

Na základě tohoto zajištěného důkazu povolaná skupina vyšetřovatelů státní bezpečnosti uzavřela vyšetřování těchto událostí. Z hanebných činů poškozující majetek pracujícího lidu, obvinila doposud trestně nestíhanou a bezúhonnou, úřadům sice neznámou, ale záškodnickou skupinu trpasličích soudruhů. I vyšlo najevo, že již zmíněná stezka v lese nebyla stezkou od zvěře vyšlapanou, ale že to byla cestička, jíž trpaslíci z lesů pod Křimovem chodívali přes údolí na „Miladu“ a dále do skal drahé kamení kopat. Trpaslíci měli obavu, že až voda zatopí údolí, budou muset nové cestičky v prudkých stráních hledat. Což by pro ně znamenalo mnohem delší cestu. Tím i způsobenou časovou ztrátu a vyšší náklady na dopravu vytěženého, nežli tomu bylo doposud a tím taktéž i snížení celkové pracovní výkonnosti.

Nastalé a trýznivé výslechy orgánů malého trpaslíka si neumíte snad ani představit. Z nařízení socialistické vlády zřejmě i po dohodě s Moskvou, kde zkušeností mnohých s trpaslíky zajisté měli, po čase uloveného trpaslíka eskorta VB odvezla zpět do lesů. Pustili ho s tím, nechť vzkáže vedení trpasličího spolku nutnost osobního setkání se zástupci strany a stavby v prostorech místního Národního výboru v Křimově u tamního kulatého stolu, kde proberou vzniklou tuto prekérní situaci a hledat zde budou společně, jak tento problém vyřešit.

Věřte nevěřte, trpaslíci na ONV opravdu přišli a s vládními představiteli i místními úředníky našli řešení výhodné pro obě strany. Trpaslíkům byla nabídnuta možnost tajné spolupráce při geologických průzkumech s tím, že nalezené drahokamy si s rozvíjející se socialistickou republikou podělí hezky fifty-fifty.

Podíleli se také při přípravách odstřelů či některých jiných speciálních zemních prací, což pro jejich hbitost a velikost bylo velmi dokonalé a úsporné opatření. Pouze u betonáží se neosvědčili.

Dohodou taktéž stvrzeno bylo, že po dostavbě Křimovské přehrady bude místním trpaslíkům povoleno přes hráz chodit. Cesta to pro ně byla v mnohém lepší. Nemuseli již pochodovat přes hluboké údolí. Z důvodu toho se zkrátila jejich cesta za zaměstnáním a následkem toho se zvýšila produktivita práce samotné až na 140 procent. Je velmi pravděpodobné, že to nebylo asi zadarmo. Místní lidé vědí, že nejeden úředník za to dostával nějaký ten drahý kámen na přilepšenou, což však nelze dnes nikomu prokázat, natož trpaslíkům. Jak jinak si však vysvětlíme, že si žili tak nad poměry. Ještě dnes pozdě k večeru jsou na hrázi vidět komíhavá světélka kahanů, kterými si trpaslíci na cestu svítí. Na přehradu však nikdo jiný nesmí! Branky na hrázi jsou přes den stále zamčené, ale brzy z rána a k večeru je slyšet chrastění klíčů, jež trpaslíci dodnes vlastní. Proslýchá se, že několik Křimovských skřítků dodnes spolupracuje při kontrolách či údržbě tohoto vodního díla.

Pohádku tuto věnuje přehradě Křimov darem Okrašlovací spolek Klenovec k uctění díla tohoto a v dík k umožnění návštěvy útrob hráze přehrady Křimovské dne 23.8. LP2014 Radek Bárta & Petr Himmel

Jakákoli podobnost tohoto příběhu s osobami živoucími je možná, však pouze a zcela náhodná. Při stavbě tohoto díla nebylo nikterak ublíženo či jen se posmíváno žádnému trpaslíkovi, skřítkovi či pidižvíkovi, natož pak nočnímu hlídači

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (2hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading ... Loading ...

Co by Vás mohlo zajímat
© 2020 Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít. Kontakt: krusnohorsky@krusnohorsky.cz