Krušné hory   Krušnohorsky myslet, žít a snít

Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít

22. července 2009 Přírodní parky

Oblasti: | Komentáře: zatím žádný | 2 098 x přečteno

Přírodní památka Rašovické skály

rašovické skály

Strmé skalní stěny západního hřbetu Nedílu ( dříve Šeby ), asi 0,5 km východně od obce Lestkov, leží v nadmořské výšce 398 – 584 m. Mají výměru 35 ha a byly vyhlášeny v roce 1992. Předmětem ochrany jsou teplomilná společenstva rostlin a živočichů.

Květena: Skalní stěny i skalní plošiny osidlují společenstva teplomilných rostlin. Z lokality je udáváno více jak 300 druhů vyšších rostlin, z nichž řada patří mezi druhy zvlášť chráněné. Jde o silně ohrožené druhy: koniklec luční český, hvozdík sivý a ohrožené druhy: tařice skalní, zimostrázek alpský a třemdava bílá.

Geologie: Horniny severního okraje třetihorního neovulkanického komplexu Doupovských hor jsou zde zastoupeny čedičovými horninami a jejich pyroklastiky. Odlučná plocha starého sesuvu vytvořila vysoké příkré skalní stěny spadající do údolí. Skalní výchozy jsou zvětráváním rozčleněny na několik skalních bloků.

V zastíněných místech s hlubší vrstvou půdy rostou vemeník dvoulistý, okrotice bílá, okrotice dlouholistá, lilie zlatohlávek, silně ohrožený vstavač mužský a především bohatá populace sasanky lesní.
Hnízdí zde silně ohrožený krkavec velký.

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (Nehodnoceno)
Loading ... Loading ...

Co by Vás mohlo zajímat
© 2024 Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít. Kontakt: krusnohorsky@krusnohorsky.cz