Krušné hory   Krušnohorsky myslet, žít a snít

Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít

22. září 2009 Zajímavosti

Oblasti: | Komentáře: zatím žádný | 1 674 x přečteno

Vrch Mědník, významný krajinný prvek

Pod Mědníkem můžeme navštívit štolu Marie Pomocné

Na svazích Mědníku jsou dodnes patrné pozůstatky středověkého dolování. Na vrcholu dal František Julius, vévoda z Sachsen-Laenburgu v roce 1674 postavit kapli Neposkvrněného početí panny Marie.

Na jihozápadním svahu pod vrcholem stojí i kaple Srdce Ježíšova, postavena roku 1935.Na východním svahu stával od 19. století hotel s hostincem Kupferhübel. Ten několikrát vyhořel a po posledním požáru 5. srpna 1939 již nebyl obnoven. V roce 1910 byla pro turisty zpřístupněna štola Mariahilf s malachitovým pokryvem stěn. Po první světové válce však už nebyla přístupná. V devadesátých letech 20. století se nadace Garmica provozující nedaleký důl rozhodla zpřístupnit jednu ze štol na jižním úpatí. Se zánikem nadace po třech letech však byly prostory opět uzavřeny.

V roce 2006 byly štoly zrekonstruovány a v květnu 2007 byly štoly znovu zpřístupněny veřejnosti. Štoly jsou otevřeny od května do října.
Více se dočtete zde

Jako významný krajinný prvek byl zaregistrován referátem životního prostředí Okresního úřadu v Chomutově. K jeho registraci se přistoupilo proto, že celkem třináct parcel je součástí územního systému ekologické stability jako lokální biocentrum.

Na celé ploše se vyskytují i zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů. Lokalita má také geomorfologický a botanický význam, neboť tvoří rozhraní fytogeografického okresu.
Vrch Mědník je z botanického hlediska zajímavý hlavně tím, že jeho svahy jsou rovnoměrně rozděleny na všechny světové strany a tak lze na nich pozorovat vlivy různé expozice těchto svahů na vegetaci. Na malé vzdálenosti zde rostou druhy rostlin, které jinak v přírodě vedle sebe tak blízko nenajdeme. Z významných druhů jsou nejzajímavější např. lilie zlatohlávka, kokořík přeslenitý, tolije bahenní, žluťoch orlíčkolistý či vranec jedlový.

Vyhlášení za významný krajinný prvek mimo jiné pro Mědník znamená, že celá lokalita je chráněná před poškozováním a ničením.

Klub českých turistů pořádá každoročně “Výstup pro velikonoční vajíčko na Mědník” se začátkem v Klášterci nad Ohří.

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (Nehodnoceno)
Loading ... Loading ...

Co by Vás mohlo zajímat
© 2024 Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít. Kontakt: krusnohorsky@krusnohorsky.cz