Krušné hory   Krušnohorsky myslet, žít a snít

Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít

14. května 2010 Naučné stezky

Oblasti: | Komentáře: zatím žádný | 978 x přečteno

Lítovská výsypka


Naučná stezka je zaměřená na geologii, hornictví, ekologii, rekultivaci krajiny po povrchové těžbě.

Lokalita
SSZ od obce Chlum sv. Maří

Mapa
KČT č. 2 Slavkovský les a Mariánské Lázně.

Zřizovatel NS
Českobavorský geopark, www.geopark.cz a
Sokolovská uhelná právní nástupce a.s., www.suas.cz

Značení
Neznačeno – plánek NS je na informačních panelech.

Začátek
Na okraji Lítovské výsypky (konec ulice Mírová, cca 300 m od autobusové zastávky)

Zastávky
Antropogenní step – okružní trasa kolem umělé vodní nádrže na výsypce v lokalitě mezi Chlumem sv. Maří a nově budovanou rekreační zónou Habartov – Boden.

č. 1 Lítovská výsypka (jak a proč vznikala Lítovská výsypka).

č. 2 Životní prostředí výsypky (půdní složení, podmínky pro růst vegetace a organismů v laguně a jejím okolí).

č. 3 Rekultivace.

č. 4 Pionýrské rostliny.

č. 5 Chebská pánev (vznik Podkrušnohorských pánví).

Konec
V místě začátku

Délka trasy
2,2 km (+ cca 600 m od autobusové zastávky a zpět)

Druh přesunu
Pěší turistika, cykloturistika

Náročnost terénu
Nenáročný terén. Část zpevněná štěrková cesta, část bez cest (mezi zast. č. 3 a č.4). Upozornění: K 5.6.2009 zaznamenána doprava zeminy těžkými nákladními auty mezi zast. č. 1 a č. 3 a cesta byla plná bláta a vyježděných kolejí.

Časová náročnost
Do 1 hodiny

Dostupnost
Autobusem do zast. Chlum sv. Maří.

Autem s možností parkování v Mírové ulici, popř. u začátku NS.

Poznámka
Pozor na vlastní bezpečnost. Používejte pouze zpevněné cesty a rozhodně se nekoupejte v laguně, voda je (a ještě asi dlouho bude) příliš kyselá pro rostlinné i živočišné druhy (pH = 4). To platí obecně pro všechny důlní vody s vysokým obsahem kyselých výluhů z železitých kyzů obsažených v navezené půdě.

Doporučujeme
V létě koupání v jezeře Boden na opačném konci Lítovské výsypky u Habartova (pěšky od zast. č. 3 stále rovně ještě cca 2 km a 1 km na autobus do Habartova; autem do Habartova, zaparkovat na okraji v ul.Lítenská a pěšky
cca 600 m ).

Pro motorizované vyhlídku „MASák“ na okraji býv. Lomu Medard (z Habartova směr Sokolov, přístup z křižovatky ulic Čs lesů a Národní). Tradiční turistickou akci Habartovské toulky (září, e-mail: habartov.pionyr@ tiscali.cz).

Tradiční
Chlumskou pouť (květen, http://www.volny.cz/chlum-sv-mari).

Potvrzení
1) Název rostliny zobrazené na panelu zast. č. 4 vedle druhého odstavce.

2) Rekultivační prostor Lítovské výsypky a povrchového lomu Boden zaujímá
plochu kolem…… ha.

3) Razítko z poutního kostela Chlum s. Maří.

s laskavým svolením autora : Ladislav Zoubek viz http://www.kct.cz/oblastni-deleni/kct-karlovarsky-kraj

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (Nehodnoceno)
Loading ... Loading ...

Co by Vás mohlo zajímat
© 2024 Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít. Kontakt: krusnohorsky@krusnohorsky.cz