Krušné hory   Krušnohorsky myslet, žít a snít

Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít

12. listopadu 2008 Přírodní parky

Oblasti: | Komentáře: zatím žádný | 2 458 x přečteno

Přírodní rezervace Cínovecké rašeliniště a rašeliniště U jezera

Na náhorní plošině ve východní části Krušných hor se nachází přírodní rezervace Cínovecké rašeliniště. Patří k tzv. vrchovištnímu rozvodnicovému typu neboť část vody odchází do Německa a část do Čech. Najdeme je západně od obce a hraničního přechodu Cínovec, navazuje na Georgenfieldské rašeliniště na německé straně a na rašeliniště U jezera na české straně.

Cínovecké rašeliniště leží v nadmořské výšce 870 metrů n. m. a celý komplex má rozlohu cca 150 ha. V minulosti se zde těžila rašelina pro lázeňské účely, v 60. letech minulého století byla těžba ukončena.

Celý komplex Cínoveckého rašeliniště byl necitlivě odvodněn systémem odvodňovacích kanálů.V posledních letech probíhá opačný proces směřující k revitalizaci této krušnohorské krajiny – výstavbou dřevěných přehrážek pro zadržení vody v rašeliništi. Za přírodní rezervaci bylo Cínovecké rašeliniště vyhlášeno v roce 2001. Obě rašeliniště se nacházejí v blízkosti silnice z Cínovce na Vitišku; původně byla rašeliniště spojena a právě při výstavbě silnice došlo k rozdělení tohoto území. Rašeliniště U jezera je v současné době připravováno k vyhlášení za přírodní rezervaci.

Na území obou rašelinišť roste borovice kleč, jeden z nejstarších porostů této části Krušných hor. Vyskytuje se zde chráněná masožravá rosnatka okrouhlolistá, jedna z největších populací podivuhodné rostliny v této krušnohorské oblasti.

Mezi dalšími chráněnými rostlinami, které je možné zde obdivovat, patří rojovník bahenní, suchopýr pochvatý, suchopýr úzkolistý. V okrajových partiích přírodní rezervace roste kriticky ohrožený prstnatec plamatý. V prostoru celého komplexu rašelinišť Ize zastihnout kromě jiných druhů ptáků chráněného čápa černého , který do tohoto prostoru zalétá za potravou, nebo krkavce velkého . Na rozdíl od Georgenfeldského horského rašeliniště na německé straně, které je pro veřejnost přístupné pouze po povalovém chodníku, jsou Cínovecké rašeliniště a rašeliniště U jezera ponechána jejich přirozenému půvabu a zájemci a návštěvníci hor mohou obdivovat drsnou a zádumčivou krásu volné krušnohorské krajiny.

Pro cenné přírodní hodnoty komplexu rašelinišť ve východní části Krušných hor a jejich ojedinělost, byly Cínovecké rašeliniště a rašeliniště U jezera zařazeny k zápisu do světové ochrany mokřadů dle Ramsarské úmluvy.

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (Nehodnoceno)
Loading ... Loading ...

Co by Vás mohlo zajímat
© 2024 Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít. Kontakt: krusnohorsky@krusnohorsky.cz