Krušné hory   Krušnohorsky myslet, žít a snít

Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít

26. srpna 2009 Naučné stezky

Oblasti: | Komentáře: zatím žádný | 1 239 x přečteno

Bertino údolí, naučná stezka

Bertino údolí je hluboký zářez severozápadně od Mariánské skály, vyhloubený Stříbrnickým potokem. Najdeme ho v městské části Stříbrníky (součást Ústí nad Labem). Proč právě Stříbrníky a Stříbrnický potok?

Název připomíná těžbu na zdejším ložisku stříbrných rud. Záznamy jsou od roku 1438.

K odvodnění ložiska bylo použito klasického způsobu – vybudování dědičné štoly, která odváděla vodu z hlubinných šachet, roztroušených po Dobětickém vrchu. Dnes zde jsou v lese jen zbytky hald. Vchody do štol jsou zavaleny, na povrchu se prozrazují v zimním období, kdy kolem vchodů dříve roztává sníh.

Údolí má v horní části kaňonovitý charakter. Prořezává se totiž lávovým proudem, který tvoří pevný černý čedič. Hornina se rozpadá do svislých sloupců. Níže je sopečný popel – tuf. Nápadné jsou velké balvany – původně sopečné pumy.

Údolí se jmenuje podle Berthy Schafferové, manželky ředitele Spolku pro chemickou a hutní výrobu. Ta se zde snažila vytvořit přírodní park, na který poskytla i peněžitý dar. Byly vybudovány cesty s odbočkami (ty vedly až na Mariánskou skálu), umístěny lavičky místy i záhony s okrasnými květinami. Přibyl i umělý vodopád a altán, ve kterém se příležitostně pořádaly koncerty. Po válce park postupně chátral. K obnově a úpravě došlo v padesátých letech minulého století, pak o ně pečovala skupina ochránců přírody a Junáků. Definitivní obnova byla započata až v roce 2003. Při té příležitosti byla obnovena i zdejší studánka.

Většina údolí je zalesněna dubohabrovým lesem. Převládají habr obecný, dub letní, buk lesní, javor babyka a javor mléč. Vyskytují se zde i hloh obecný, bez černý, olše lepkavá, líska obecná a jilm habrolistý. Nepříliš bohaté je bylinné patro, ve kterém rostou bršlice kozí noha, papratka samičí, kokořík mnohokvětý, pitulník žlutý, kakost krvavý, černýš hajní a další. Bertino údolí je enkláva přírody na území města. Běžně zde žije veverka obecná a kuna lesní, vyskytují se i srnec a prase divoké. Hnízdí tu řada druhů ptáků a další sem občas zalétají.

Začátek Ústí nad Labem – ulice Důlce
Konec Ústí nad Labem – Stříbrníky
Náročnost střední
Délka 0,8 km
Určeno: pro pěší
Počet zastávek: 8 + 2 úvodní,
Zaměření: historie, ekologie, botanika, zoologie
Čas pro prohlídku: 1 hodina
Značení: informační tabule, žlutá turistická značka

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (Nehodnoceno)
Loading ... Loading ...

Co by Vás mohlo zajímat
© 2024 Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít. Kontakt: krusnohorsky@krusnohorsky.cz