Krušné hory   Krušnohorsky myslet, žít a snít

Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít

17. dubna 2013 Přírodní parky

Oblasti: | Komentáře: zatím žádný | 1 141 x přečteno

Přírodní rezervace Vinařský rybník

Přírodní památka Vinařský rybník byla zřízená v roce 1990 vyhláškou Okresního národního výboru v Chomutově k ochraně stejnojmenného rybníka, který je výzhamným hnízdištěm a tahovou zastávkou vodního ptactva. Chráněné území o výměře 16,6 ha se nachází v nadmořské výšce 285 m.

GEOLOGICKÉ POMĚRY

Geologické podloží přírodní památky tvoří miocenní jíly hnědouhelné pánve, překryté kvartérními uloženinami – převážné hlinitými potočními náplavy.

FLÓRA A FAUNA

Pro vegetaci přírodní památky jsou charakteristické především rozsáhlé příbřežní rákosiny a porosty vysokých ostřic při severozápadním břehu rybníka. Součástí této mokřadní vegetace mohou místy být nčkteré vzácné a ohrožené rostlinné druhy slatin a zasolených rákosin, jako například jetel jahodnatý (Trifolium fragiferum) nebo šišák hrálolistý (Scutellaria hastifolia), které byly na tomto území v minulosti zastiženy.

Hlavním předmětem ochrany zde však je především bohatá fauna ptáků, vázaných svým výskytem nejen na vlastní vodní plochu rybníka, ale rovněž na navazující litorální porosty, které jim poskytují jak prostředí vhodné pro rozmnožování, tak i dostatečnou potravní nabídku.

Mezi téměř devadesáti druhy ptáků, jejichž přítomnost byla na Vinařském rybníku zaznamenána, je i větší počet druhů velmi vzácných a kriticky ohrožených; hnízdění bylo prokázáno například u bukače velkého (Botaurus stellaris), potápky roháče {Podiceps eristatus), potápky malé (Tachybaptus ruficollis), pisíka obecného (Tringa hypoleucos), bekasiny otavní (Gallinago gallinago), několika druhů rákosníků (rod Acrocephalus), chřástala vodního (Rallus aquaticus),

Z obojživelníků se na Vinařském rybníku vyskytuje například ropucha obecná {Bufo bufo), ropucha zelená (Bufo viridis), čolpk obecný (Triturus vulgaris) a kuňka obecná (Bombina bombina).

Chraňte ptactvo přírodní rezervace, zejména v období hnízdční od začátku dubna do konce července, před jakýmkoliv rušením a zasahováním do jeho přirozeného vývoje. Nevstupujte do příbřežních porostů. Dodržujte zákaz volného pohybu psů.

Vinařský rybník

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (Nehodnoceno)
Loading ... Loading ...

Co by Vás mohlo zajímat
© 2024 Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít. Kontakt: krusnohorsky@krusnohorsky.cz