Krušné hory   Krušnohorsky myslet, žít a snít

Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít

26. července 2006 Obce a místa

Oblasti: | Komentáře: zatím žádný | 1 690 x přečteno

Chomutov

Okresní město Chomutov, německy Komotau, leží pod svahy Krušných hor na 1

okraji severočeské hnědou­helné pánve. Střed města má nadmořskou výšku 330 m, ale město se rozšířilo i na svahy hor, kde vznikly roz­sáhlé sídlištní celky. Chomutov je kulturním, hospodářským i dopravním centrem okresu, kde se křižují silnice 1/7 z Prahy ke hraničnímu přechodu v Hoře Sv. Šebestiána se silnicí č. 1/13 z K. Varů do Liberce Významné je i železniční spojení s Chebem, Prahou, Ústím nad Labem a Vejprty, navazující na SRN.

11.st. — Počátky Chomutova;na důležité cestě z Lipska do Prahy vzniklo malé slovanské sídliště
1252 — první písemná zmínka o Chomutovuv v darovaví listině Bedřicha Načeradce,kterou postupuje město řádu německých rytířů 4
1261 — Král Přemysl Otakar II. potvrzuje řádu německých rytířů vlastnictví Chomutova a uděluje mu soudní právo hrdelní
1376 — Zemský komtur Albrecht z Dubé potvrzuje městu Chomutov rychtářská práva
1396 — První zmínka o existenci městské rady v Chomutově
1399 — Královským mandátem Václava IV.získal Chomutov mílové právo
1411 — Řád německých rytířů byl králem zbaven majetku a vyhoštěn. Město Chomutov přechází pod správu královské koruny
1418 — První velký požár v dějinách Chomutova. Vyhořelo celé město včetně hradu 1421 — Husité dobyli Chomutov.Protože město kladlo velký odpor,bylo vypáleno a obyvatelstvo z většiny pobito.Při požáru byly zničeny i městské knihy 1457 — Král Laislav Pohrobek ustavuje městuerb a pečeť. 5
1466 — Král Jiří z Poděbrad uděluje městu právo založit městskou knihu
1488 — Držitel města Beneš z Veitmíle vykupuje nároky řádu německých rytířů na město Chomutov
1516  Zahájena stavba kostela Nanebevzetí Panny Marie(dokončen 1452)
1525 — Zahájena stavba městské věže
1525 — Druhý největší požár v dějinách města.Vyhořelo celé město (včetně zámku a části knihovny českého humanisty Bohuslava Hasištejnského)
1558 — Jan z Veitmíle uděluje městu právo těžby kamence a skalice
1588 — Výměnou za mladoboleslavské panství získává Chomutov Jiří Popel z Lobkovic
1589 — Příchod jezuitského řádu do Chomutova
1591 — Jiří Popel z Lobkovic předává jezuitům zakládací listinu pro vybudování koleje a kostela
1594 — Zatčení Jiřího Popela z Lobkovic císařem Rudolfem II 6
1598 — Třetí největší požár v dějinách města. Bylo zničeno 260 objektů včetně zámku a fary
1605 — Chomutov se vykupuje z poddanství a stává se svobodným královským městem
1607 — Zahájena přestavba zámku na radnici(ukončena 1620)
1639 — Chomutov dobyli a vyplenili Švédové
1641 — Epidemie moru,při níž zemřelo 1056 chomutovských občanů
1668 — Dokončena stavba kostela sv. Ignáce podle plánů C.Luraga
1670 — Dokončena stavba jezuitské koleje a gymnázia
1756 — V Chomutově se narodil František Josef Gerstner

1773 — Rozpuštěn jezuitský řád, kolej v Chomutově přebudována na kasárna 2
1779 — Chomutov navštívil císař Josef II
1813 — Období napoleonských válek.V Chomutově se sešli k jednání pruský král Friedrich,ruský car Alexander a rakouský císař František
1871 — Postavena budova soudu stavitelem Richterem
1874 — Dokončeno úplné železniční spojení na trati Praha-Chomutov a Chomutov -Vejprty
1874 — Založena Odborná škola mechanicko-technická(nynější střední průmyslová škola)
1889 — Vznikla akciová společnost „Mannesmannovy válcovny trub v Chomutově“(r. 1890 vyrobena první bezešvá trubka,r.1891 patentována)
1905 — Postavena budova divadla v novorenesnačním slohu(na místě bývalé „Střelnice“)
1908 — Do provozu uvedena nová nemocnice se 120 lůžky
1913 — Konala se průmyslová zemská výstava
1923 — Otevřeno muzeum
1928— Sloučení Horní Vsi s Chomutovem
1938 — Připojení celého regionu k německé říši,následný odsun Čechů do protektorátu3
1945 — Osvobození území,opětovné připojení regionu k Československu a následný odsun převážné většiny německého obyvatelstva
1949 — Kolektivizace zemědělství
1960 — Správní reforma.Vznik nynějšího okresu Chomutov
1967 — Rozhodnutí o rekonstrukci jezuitského areálu pro kulturní účely
1974 — Počátek budování chomutovského lesoparku
1981 — Bývalé jezuitské gymnázium se stalo sídlem okresního muzea, klášter pak sídlem okresní knihovny a okresního kulturního střediska
1989 — Elektrifikace železniční tratě Chomutov-Most
1989 — Manifestační stávka na náměstí 1.máje v Chomutově(27.listopadu) 7
1991 — Uveřejnění prvního seznamu objektů určených k privatizaci
1995 — V Chomutově zahájen provoz trolejbusové dopravy
2000 — Kostel sv.Ignáce a kostel sv. Kateřiny se po provedení náročných restaurátorských prací znou otevřely pro veřejnost
2001 — Průmyslová zóna Severní pole byla oceněna jako „Průmyslová zóna roku 2000(2.místo v kategorii: „Průmyslová zóna s nejnětším společenským přínosem“

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (Nehodnoceno)
Loading ... Loading ...

Co by Vás mohlo zajímat
© 2024 Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít. Kontakt: krusnohorsky@krusnohorsky.cz