Krušné hory   Krušnohorsky myslet, žít a snít

Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít

11. ledna 2009 Přírodní parky

Oblasti: | Komentáře: zatím žádný | 1 206 x přečteno

Přírodní památka Krásná Lípa ( nedaleko Chomutova )

Předmětem koniklec otevřenýochrany v této lokalitě je populace kriticky ohroženého rostlinného druhu koniklece otevřeného (Pulsatilla patens). Jde o ojedinělý výskyt tohoto druhu v Krušných horách. Pahorek se nachází 200 m východně od obce Krásná Lípa u Křimova na rozloze 1,22ha v nadmořské výšce kolem 600m. Vyhlášena byla v roce 1992.
Vegetace lokality na nenápadném návrší v nadmořské výšce cca 600 m patří mezi společenstva teplomilných doubrav.Vyznačuje se rozvolněným stromovým patrem, které se střídá se zatravněnými plochami spoře porostlými keři. Kromě koniklece otevřeného (Pulsatilla patens) se zde vyskytují i další významné a zvláště chráněné druhy rostlin: prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina), lilie zlatohlávek (Lilium martagon), zimostrázek alpský (Polygaloides chamaebuxus), smldník jelení (Peucedanum cervaria).

Vzhledem k předmětu ochrany nebyl výskyt živočišných druhů na lokalitě předmětem systematického průzkumu. Hnízdí zde řad druhů pěvců, např ťuhýk obecný (Lanius collurio). Z dalších obratlovců se na lokalitě objevuje zmije obecná (Vipera berus).

Chráněné území je veřejnosti nepřístupné. Vegetace je negativně ovlivňována hospodařením na okolních zemědělských pozemcích, které chráněné území těsně obklopují. Na lokalitě se dlouhodobě provádí likvidace náletových keřů a sekání travních porostů k podpoře rozvoje kriticky ohroženého koniklece otevřeného (Pulsatitla patens).

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (Nehodnoceno)
Loading ... Loading ...

Co by Vás mohlo zajímat
© 2024 Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít. Kontakt: krusnohorsky@krusnohorsky.cz