Krušné hory   Krušnohorsky myslet, žít a snít

Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít

02. srpna 2012 Přehrady, jezera

Oblasti: | Komentáře: zatím žádný | 5 447 x přečteno

Vodní nádrž Újezd neboli Kyjická přehrada

Vodní dílo  Újezd, někdy také nesprávně označované jako Kyjice, leží na řece Bílině na východním okraji města Jirkova.

Řeka Bílina   pramení na hřebeni Krušných hor nad Jirkovem západ­ně od osady Zákoutí ve výšce 785 m n. m.

Dílo bylo  uvedeno do zkušebního provozu 8. prosin­ce 1981 a je dosud  nejmladší přehradou v povodí Ohře. Zřejmě nadlouho…

Dílo bylo vybudováno jako náhrada za rušenou nádrž Dřínov, která se nacházela asi 5 km severněji a musela ustoupit rozšiřující se těžbě hnědého uhlí, stejně jako řada obcí v této oblasti, včetně města Ervěnice. Postup těžby uhlí ve velkolomu Československé armády byl po roce 1980 vázán na uvolnění prostoru dosavadní nádrže Dřínov a převedení všech vodních toků mimo území dotčená těžbou. Bylo tak nutno nahra­dit veškeré funkce celého původního vodohospodářského systému, který jednak zajišťoval ochranu dolů před velkými vodami, ale také dodávky vody pro průmysl a energetiku na Mostecku. Před vodo­hospodáři stál nelehký úkol.

Všechny toky, Bílinou počínaje a Vesnickým potokem konče, se svedly do nádrže Újezd. Toky dále na sever, počínaje Šramnickým potokem, se odvedly štolami a přeložkou až do Jiřetínského potoka v Horním Jiřetíně. Bílina se pod vodním dílem Újezd pře­vedla po tzv. Ervěnickém koridoru do oblasti Mostecka čtyřmi oce­lovými rourami délky 3,5 km s celkovou kapacitou 10 m3/s.

Ervěnický koridor je až 140 m vysoký násep, ukládaný báňským způsobem do vyuhleného dolu, mezi velkolomem Československé armády a dolem Jana Švermy. Soustředěny sem byly kromě toku Bíliny i železnice a silnice. Zde se očekávaly poklesy celé pláně až o několik metrů. Trubní převedení Bíliny po Ervěnickém koridoru není jistě chloubou a pastvou pro oči, ale jedná se o světově unikátní tech­nické řešení, úspěšně sloužící svému účelu více než 25 let. V brzké době však bude nahrazeno revitalizovaným otevřeným korytem s přírodě blízkou úpravou a přilehlou cyklostezkou.

Hráz o celkovém objemu 1,45 milionů m3 je sypaná z místních materiálů s návodním fóliovým těsněním. Hráz je vysoká 17,5 m nad základem, dlouhá 1 768 m, v koruně na kótě 285,90 m n. m. je široká 9 m a v patě až 170m.

Pro veřejnost je vodní dílo nejznámější při pohledu ze silnice 1/13 Chomutov-Most, která kříží nádržní prostor na přítoku Bíliny. Zde se otevírá pohled skrz železniční viadukt na velkou vodní plo­chu nádrže. Přejedeme-li ale hráz směrem na Vrskmaň a za přelivem se vydáme vpravo, dojedeme k VD Zaječice, které leží přímo na pra­vém břehu nádrže Újezd. Výhled přes hladinu VD Újezd s pano­rámatem Krušných hor dá alespoň na chvíli zapomenout, co se se zdejší krajinou stalo.

Malé vodní dílo Zaječice z roku 1976 slouží jako zásobárna vody v případě havarijního zásobování vodou Che­mopetrolu Litvínov, jako biologické dočištění zaústěného Hutního potoka a také pro sportovní rybolov.

VD Újezd

VD Újezd

VD Zaječice

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (4hlasů, průměr: 4,75 z 5)
Loading ... Loading ...

Co by Vás mohlo zajímat
© 2024 Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít. Kontakt: krusnohorsky@krusnohorsky.cz