Krušné hory   Krušnohorsky myslet, žít a snít

Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít

17. června 2009 Naučné stezky

Oblasti: | Komentáře: zatím žádný | 1 860 x přečteno

Velká krušnohorská výsypka


Naučná stezka je zaměřená na geologie, botanika, zoologie, ekologie, rekultivace krajiny po povrchové těžbě.

Lokalita
Sokolovsko; severně od Sokolova (6,5 km), vlevo nad silnicí z Lomnice do Vintířova a Chodova.

Mapa
KČT č. 3 Krušné hory – Kraslicko

Zřizovatel NS Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Staré náměstí 69, 356 00 Sokolov
Tel.: +420 352 461 111, e-mail: info@suas.cz

Značení
Tabulky s kresbou ježka a informační tabule. Poslední opravy a údržbu NS provedla Sokolovská uhelnáa.s. v r. 2007. Při kontrole 19.10.2008 byla IT č. 1 na parkovišti u silnice stržená a hned první ježek u silnice (má ukazovat
doleva) chyběl. I na některých dalších místech bylo značení poškozené.

Začátek
Silnice 1,5 km nad Lomnicí ve směru do Vintířova (parkoviště, panel zast. č. 1).

Zastávky

č. 1 Hromada hlíny a co víc ? (těžba uhlí a rekultivace, schéma lomu a výsypky, bezpečnostní pokyny pro pohyb po naučné stezce);

č. 2 Voda na výsypce (pohyb vody, složení, chemické změny vody, příklady chemického složení vody, vliv na živé organismy);

č. 3 Umělá nádrž s přeneseným společenstvem (sukcese vodních nádrží na výsypce, transfer);

č. 4 Lesnické rekultivace;

č. 5 Počáteční stádium vývoje výsypky (suchozemské organismy, vodní plochy, trhavinami uměle vytvořené vodní plochy);

č. 6 Problémy se železem (zdroj železa, mechanismus srážení a zadržení, toky znečištěné železem);
č. 6 B Pokročilé stádium vývoje výsypky (suchozemské rostliny, mokřady, diverzita stanovišť);

č. 7 Přirozené ekosystémy (drobní savci, ptáci, dravci); č. 8 Myslivost na výsypkách;

č. 8 B Urychlení přirozeného vývoje nádrže přenosem společenstva
(historie nádrže, slaniska, obojživelníci na výsypkách);

č. 9 Lesnické
rekultivace s využitím přirozeného náletu;

č. 10 Jak se dělá výsypka (doprava nadložních hornin, problémy se stabilitou, celkové údaje o výsypce
a schéma výsypky);

č. 11 Mokřady (definice a funkce v krajině, ochrana mokřadů na národní a mezinárodní úrovni, mokřady na území dotčeném těžbou uhlí, meandrový mokřad, křovitý mokřad).

Konec
V místě nástupu na trasu.

Délka stezky
3,2 km

Druh přesunu
Pěší turistika.

Náročnost terénu
Terén nepříliš náročný na převýšení; za mokra, po deštích a v zimním období kluzký (jílovité hlíny).

Pěšiny v porostech jsou místy zarostlé, na některých úsecích poškozené a orientace vyžaduje zvýšené nároky na pozornost. Pozor na kluzké dřevěné konstrukce chodníků a lávek.

Časová náročnost
1 – 2 hodiny.

Dostupnost
Do výchozího místa lze dojet autem ze Sokolova a Lomnice směrem na Vintířov a Chodov (nebo opačně).

Poznámka
V místě styku s dopravními komunikacemi dbejte zvýšené opatrnosti. Dbejte zvýšené opatrnosti také na stezce – viz odst. Náročnost terénu

Doporučujeme
Dlouhé kalhoty a rukáv a kvalitní (kotníkovou) obuv.

Potvrzení
1) Opište z informační tabule budoucí nadmořskou výšku vrcholu výsypky.

2) Co jsou to „výstřelky“.

3) Razítko z obce Lomnice.

s laskavým svolením autora : Ladislav Zoubek viz http://www.kct.cz/oblastni-deleni/kct-karlovarsky-kraj

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (Nehodnoceno)
Loading ... Loading ...

Co by Vás mohlo zajímat
© 2024 Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít. Kontakt: krusnohorsky@krusnohorsky.cz