Krušné hory   Krušnohorsky myslet, žít a snít

Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít

23. června 2009 Přírodní parky

Oblasti: | Komentáře: zatím žádný | 1 807 x přečteno

Horská louka u Háje, typické horské louky

Přírodní rezervace byla vyhlášena k ochraně jednoho z posledních zbytků
typické luční vegetace nejvyšších poloh Krušných hor v roce 1994 na výměře necelých 19 ha.

Až do konce 40. let
20. století byly zdejší pozemky obhospodařovány
nejčastěji jako louky a extenzivní horské pastviny, jak tomu bylo i v
mnohých jiných horských oblastech Čech.

Vzhledem ke středověké kolonizaci
Rudohoří je však možné předpokládat, že tyto vegetační typy zde mohly
vzniknout o něco dříve než v ostatních českých pohoří. Pro svou hraniční
polohu na západním okraji Českého masívu je zároveň zdejší květena výrazně
ovlivněna subatlantským prvkem, což se často odráží ve specifickém druhovém
složení a svébytnosti původní luční vegetace.
Rovněž je možné předpokládat, že na rozdíl od jiných částí Krušných hor
nahradila tato vegetace převážně horské a rašelinné smrčiny – nikoliv tedy
vegetace původních lesů s převahou buku, jak tomu bylo zpravidla jinde.

Louky a pastviny zde byly tradičně odvodňovány systémem jednoduchých
odvodňovacích stružek a kanálků, což se místy příznivě odrazilo na jejich
druhové diverzně. Po druhé světové válce však byla velká část těchto
pozemků postupně opuštěna a v současné době je největším problémem jejich
zarůstání dřevinami a šíření agresivních odnožujících bylin. V rámci péče o
rezervaci je proto nutné soustavně bránit pokračujícímu šíření náletového
smrku a konkurenčně silných travin. Území bylo rovněž v minulosti
několikrát negativně ovlivněno pokusy o zalesnění a intenzifikaci
odvodnění.
V nejcennějších partiích vlhkých a rašelinných luk a pramenišť se však
dosud dochovala řada chráněných a vzácných druhů rostlin, včetně takových ,
které se v nižších nadmořských výškách ostatních oblastí Krušných hor již
nevyskytují, anebo jen velmi vzácně. Jedná se např. o kropenáč
vytrvalý, kontryhel ledvinatý, prstnatec plamatý nebo běloprsou
bělavou
, z ostatních lze jmenovat vratičku měsíční, prhu
arniku, všivec ladní, rosnatku okrouhlistou, koprník štětinolistý,
pětiprstku žežulník, hadí mord nízký, klikvu bahenní, zvoneček černý,
ostřici chudokvětou
a další.

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (Nehodnoceno)
Loading ... Loading ...

Co by Vás mohlo zajímat
© 2024 Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít. Kontakt: krusnohorsky@krusnohorsky.cz