Krušné hory   Krušnohorsky myslet, žít a snít

Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít

14. prosince 2009 Glosy

Oblasti: | Komentáře: zatím žádný | 1 474 x přečteno

Větrná farma – Chomutov

Chomutovsko „bude rájem“.

hory

V minulých článcích jste si mohli přečíst o větrnících v okolí Blatna , či v okolí Hory Svatého Šebestiána.

I když slovo ráj zní hezky, v tomto případě zní pejorativně ( což znamená hanlivý, opovržlivý, snižující význam slova)

Už počátkem 21 století vznikl termín „Větrná farma Chomutov“. Což znamená, že nejvíce větrných elektráren v celé České republice bychom časem měli najít právě v okrese Chomutov.

VTE

K dnešnímu dni najdeme na Chomutovsku 3 větrníky
nad Loučnou. (úplně první větrníky stojí podél silnice z Klínovce na Boží Dar ) Největší farmy jsou pak nedaleko Rusové a Měděnce, které jsou od sebe vzdálené pouhý jeden kilometr. Další větrné elektrárny (3) stojí mezi Horou Svatého Šebestiána a Novou Vsí .

V budoucím čase můžeme očekávat další větrníky.
Nejčernější vize nám přínáší mapky, kde uvidíme místa, kam chtějí investoři umístit „strašidla“.
Ve schvalovacím řízení EIA je nyní mnoho desítek dalších VTE.
Jsou to farmy poblíž Křimova, Hory Svatého Šebestiána a Nové Vsi a pak na rozlehlých loukách jižně a východně od Přísečnické přehrady.
Některé doufejme postaveny nebudou, ať už s nesouhlasem zmíněných obcí nebo proto, že jsou umístěny v bezprostřední blízkosti území Natura 2000 nebo přírodní rezervace Novodomské rašeliniště.Proces EIA je popsán v zákoně č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (dále jen „zákon o posuzování vlivů“). Výsledkem procesu může být doporučení záměr nerealizovat vůbec, častěji se však stanoví soubor omezujících podmínek, které by měly zajistit přiměřenost dané průmyslové aktivity. Výsledkem může být také navržení adekvátních kompenzačních opatření pro zmírnění nevyhnutelných negativních vlivů stavby či záměru.

Proces EIA nepodléhá správnímu řádu, proti jeho výsledku se proto nelze odvolat ani jej nechat přezkoumat soudem (ačkoliv to vyžaduje Aarhuská úmluva). Závěrečné stanovisko má navíc pouze doporučující charakter (není závazné). Ačkoliv ve většině případů úřady stanovisko při následných povolovacích řízeních (územní, stavební atd.) respektují, nemusí tomu tak být vždy. Pokud dokáží svůj postoj zdůvodnit, mohou úřady povolit i realizaci záměru, který získal negativní stanovisko v procesu EIA – v praxi k tomu však naštěstí dochází jen zcela výjimečně. Tato situace je stejná jako v ostatních státech Evropské unie.

Křimov

mapa

Kryštofovy Hamry

mapa

Rusová

mapa

Hora Svatého Šebestiána

mapa

Volyně

Volyně

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (Nehodnoceno)
Loading ... Loading ...

Co by Vás mohlo zajímat
© 2024 Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít. Kontakt: krusnohorsky@krusnohorsky.cz