Krušné hory   Krušnohorsky myslet, žít a snít

Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít

04. března 2011 Přírodní parky

Oblasti: | Komentáře: zatím žádný | 835 x přečteno

Přírodní rezervace U Sedmi rybníků

U sedmi rybníků

Soustava rybníků potočního luhu a mokřadní společenstva asi 1,2 km JV od obce Vojtanov a 2 km západně od osady Starý rybník v Chebské pánvi.

Katastrální území: Vojtanov

Nadmořská výška: 480 – 489 m

Výměra: 5,29 ha

Vyhlášeno: 1990, nově 1998

Ochrana a zachování zdejších vodních a pobřežních společenstev se zvláště chráněnými a regionálně významnými druhy živočichů a rostlin. Soustava rybníků je rovněž považována za technickou památku.

Geologie

Rezervace leží v úvalovitém údolí pravého přítoku Vonsovského potoka v Chebské pánvi. Horninovým podložím čtvrtohorních usazenin údolní nivy potoka jsou jílovité a písčité sedimenty Chebské pánve třetihorního stáří. V okolí rybníků se vyvinula mozaika hydromorfních typů půd, především glej typický a organozemni.

Květena

Rostlinný kryt soustavy rybníků, jejich okolí i lesní porosty, které je obklopuji v současnosti zcela postrádají přirozený ráz. Zjevnou příčinou je způsob hospodaření na rybnících i v lese. Lesní porost je tvořen z různých typů smrkových a borových kultur; světliny mají druhotný „pasekový “ vzhled. Dřívější přirozené složení lesa nelze ani odhadnout. Zbytky příbřežních společenstev řádů Magnocaricetalia a Scheuchzerietalia palustris (tento předpoklad lze vyvodit z výskytu některých druhů a z vegetačních poměrů na jiných podobných místech regionu) jsou silně postiženy eutrofizaci rybníků a prorůstají druhy společenstev svazu Bidention tripartitae.

Využití

Některé z rybníků jsou využívány k extenzivnímu chovu ryb chovu ryb. Uvažuje se o obnovení alespoň jednoho ze dvou zaniklých rybníků v současnosti zarostlé náletem olší a pomalu ztrácejí otevřený mokřadní charakter. Velkým potenciálním ohrožením je od západu postupující invaze
bolševníku velkolepého (Heracleum mantegazzianum).jeho porosty jsou již několik let tlumeny v ochranném pásmu přírodní rezervace a do vlastního chráněného území zatím nepronikly.

Poznámka

Na severním okraji chráněného území stávala dříve hájovna (dnes je na jejím místě pouze včelín). Rybníků v soustavě bylo původně sedm, od toho je také odvozen místní historický název lokality. Byly vybudovány počátkem 19. století. Do dnešní doby se zachovala některá výpustní zařízeni a spojovací kanály z přelomu 19. a 20. století.

Zdroj:
Plzeňsko a Karlovarsko

Chráněná území ČR XI.

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (Nehodnoceno)
Loading ... Loading ...

Co by Vás mohlo zajímat
© 2024 Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít. Kontakt: krusnohorsky@krusnohorsky.cz