Krušné hory   Krušnohorsky myslet, žít a snít

Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít

14. března 2011 Přírodní parky

Oblasti: | Komentáře: zatím žádný | 465 x přečteno

Přírodní rezervace Holina

Lesní porosty na jižních svazích kóty 804m v Slavkovském lese.

Katastrální území: Lázně Kynžvart, Valy u Mariánských Lázní

Nadmořská výška: 672 – 766 m.n.m

Výměra: 40,84 ha

Vyhlášeno: 1990

Květnaté a kyselé bučiny a zbytky původních přirozených lesních společenstev.

Geologie

Horninové podloží území přírodní rezervace je tvořeno na západní straně masivkem amfibolitů, který vystupuje na povrch izolované od hlavního mariánskolázeňského komplexu, obklopeného autometamorfovaným granitem, který leží pod větší částí plochy rezervace. V granitu jsou četné křemenné žíly s rohovcem (jaspisem). Na svahovinách kyselých hornin leží převážně celky kambizemě typické (kyselé) s kambizemí dystrickou, na lokálních výchozech a mělkých pokryvech hornin též kambizem rankerová s rankerem kambizemním (typickým). Vlhká stanoviště pokrývá kyselá kambizem pseudoglejová, v nižších polohách pseudoglej typický (kambický).

Květena

Přírodní rezervace Holina je v současnosti jediná rezervace ve Slavkovském lese vytvořená k ochraně květnatých bučin, původně jednoho z nejrozšířenějších typů lesní vegetace v chráněné krajinné oblasti. Mozaika různověkých porostů pralesovitého charakteru s dominantním bukem, přimíšenými smrky, jilmem horským, javory a dnes již takřka vymizelou jedlí. Většinou se jedná o porosty květnatých bučin.

Zvířena

V příkopech a drobných vodních plochách se velmi hojně rozmnožuje čolek horský (Triturus alpestris), údaje o výskytu mloka skvrnitého (Salamandra salamandra) zůstavají zatím bez potvrzení. Hnízdí zde řada vzácnějších druhů ptactva, např. lejsek malý (Ficedula parva), puštík obecný (Siríx aluco), krahujec obecný (Accipitcr nisus), jestřáb lesní (Accipiter gentilis), datel černý (Dryocopus martius). Rezervace patří do trvalého areálu rysa ostrovida.

Využití

Územím rezervace vede turistická trasa. Jiné než lesnické využití území není možné.

Zdroj:
Plzeňsko a Karlovarsko

Chráněná území ČR XI.

Beze jména

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (Nehodnoceno)
Loading ... Loading ...

Co by Vás mohlo zajímat
© 2024 Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít. Kontakt: krusnohorsky@krusnohorsky.cz