Krušné hory   Krušnohorsky myslet, žít a snít

Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít

14. března 2011 Přírodní parky

Oblasti: | Komentáře: zatím žádný | 793 x přečteno

Přírodní rezervace Planý vrch

Zbytky starých lomů na jihozápadním svahu Vlčího potoka pod kótou V boru v Hornoslavkovské vrchovině.

Katastrální území: Mnichov u Mariánských Lázní

Nadmořská výška: 766 m.n.m

Výměra: 11,26 ha

Vyhlášeno: 1996, novelizováno 1987

Geologie

Rezervace se rozprostírá na zbytcích starých hadcových lomů. Zdejší hadce byly až do 1. čtvrtiny 20. století zpracovávány Mnichovskými serpentinitovými závody na drobnější užitné i dekorační předměty a náhrobní kameny. Známá je přes lm vysoká hadcová křtitelnice v kostele v Mnichově. Zdejší serpentinit tvoří celistvou, černou, černozelenou až tmavě zelenou horninu s častými žilkami azbestu (o mocnosti od zlomků mm po 10 cm) s hnědavými skvrnami, tvořenými bronzitem. Na území rezervace vznikly kyselé hnědé půdy — kambizem typické v celcích s kambizemí dystrickou. Část plochy pokrývají kambizemní rankery (kambizem rankerová), na skalních výchozech i velmi mělké litozemě.

Květena

Lomy, odvaly a sekundární suté spolu s hadcovými výchozy vytvářejí vhodná u stanoviště pro obligátní hadcové druhy: rožec kuřičkolistý (Cerastium alsinifolium), slezinik ( hadcový (Asplenium cuneifolium) a s. nepravý (A. adulterinum). Pouze na této lokalitě roste spolu s hadcovými druhy sleziníků také slezinik červený (Asplenium trichomanes). Většinu plochy rezervace zaujímají hadcové bory (Asplenio cuneifolii-Pinetum), převážné staré porosty s podrostem smrku. V podrostu hadcového boru (Asplenio cuneifolii-Pinetum) roste hojné vřesovec pleťový (Erica herbacea), ostřice chlumní (Carex montana), zimostrázek nízký a chrastavec rolní hadcový (Knautia arvensis subsp. serpentinicola). Významný je výskyt jalovce obecného (Juniperus communis). Hrultice jednostranná (Orthilia secunda) a vzácná žebrovice různolistá (Blechnum spicant) se vyskytují ve smrkových výsadbách.

Zvířena

Skalnaté a lesnaté území rezervace obývají běžné druhy lesních živočichů, z vzácnějších druhů v nepravidelných intervalech na skalách hnízdí výr velký (Bubo bubo).

Lesnictví

Přirozené zmlazení borovice je kvůli zvěři nedostatečné. Lesnické využití území směřuje k vytvoření věkové strukturovaných hadcových borů, důraz je kladen zejména na potlačení smrku a na výsadbu náhorního ekotypu borovice lesní a jedle bělokoré.

Využití

Těžba hadce na území přírodní rezervace nepřichází v budoucnosti v úvahu, možné je pouze lesnické využití.

Zdroj:
Plzeňsko a Karlovarsko

Chráněná území ČR XI.

Planý vrch

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (1hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading ... Loading ...

Co by Vás mohlo zajímat
© 2024 Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít. Kontakt: krusnohorsky@krusnohorsky.cz