Krušné hory   Krušnohorsky myslet, žít a snít

Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít

17. září 2011 Glosy

Oblasti: | Komentáře: zatím žádný | 1 493 x přečteno

Krušné hory v zajetí hlouposti, strachu či hamižnosti

Vážení Výsluňáci.
Když jsem, před časem psal článek „ Demokracie v popelnici“ a zastupitelstvo poté schválilo nové podmínky vyhlášení ankety VTE ano, či ne, které nediskriminovaly obyvatele nemající trvalé bydliště ve Výsluní, svitla alespoň malá naděje, že se vše v dobré obrátí a hlas lidu bude respektován.

Ale ouha!

Ve chvíli, kdy 67 % obyvatel vyjádřilo nesouhlas s VTE a OS Krušno se podařilo zastavit či zrušit všechna řízení o umístění stavby v našem katastru jsme svědky toho nejhrubšího pošlapání demokracie v naší obci!

Starostka nejen že odmítla uznat výsledek ankety jak svatosvatě slíbila, ale vyzbrojena pouze svojí naivitou, s absolutní neznalostí odborných problémů kolem VTE, vstoupila v jednání se zkušeným manipulátorem firmy APB Plzeň a výsledek na sebe nenechal dlouho čekat .

Na posledním zasedání zastupitelstva, podporována klikou svých věrných a přeběhlíků , dala všanc pozemky obce na 50 let, a to ze velmi nevýhodných podmínek.

Zatím co firmě APB, pokud se jim na těchto pozemcích podaří realizovat svůj záměr , potečou do kapsy stovky milionů, obec odsouhlasila almužnu v řádu tisíců a to ještě velmi nejistých.

Ve smlouvách totiž firma APB požaduje absolutní součinnost při výstavbě VTE, pod což se může schovat cokoliv. Po získání stavebního povolení pak stačí nepatrná záminka nedostatečné součinnosti obce , smlouva se jednoduše vypoví a obec legálně utře nos.

Starostku ani neznepokojila délka platnosti oněch břemen.

Proč na 50 let , když životnost VTE je sotva třetinová v horských podmínkách ?

Chytrému napověz…

Rovněž podmínka, že firma začne platit roční platby až po kolaudaci VTE a přidružených staveb, je pro obec nevýhodná, hlavně ve spojení s podmínkou, že firma je povinna zahájit stavbu do 5ti let.

Obyvatelé tak budu nejméně dva roky vystaveni utrpení spojeném s výstavbou ( prašnost, hluk, omezení provozu na komunikacích, riziku poškození nemovitostí průjezdy těžké techniky apod. ) a to zadarmo !

Platby měly být vázány na zahájení stavby a ne dokončení. Při trvání stavby 2 roky zastupitelstvo připraví obec zhruba o 1,2 mil. Kč! Bez těchto smluv by byla firma APB nahraná, proto je trestuhodné, že si zastupitelstvo nechalo vnutit tak nehorázně malé platby, čímž hrubě poškodilo ekonomiku obce na mnoho let a ještě se z toho radují ! Tyto a mnoho dalších argumentů za strany obyvatel starostka arogantně ignorovala, smlouvy obyvatelům nepřečetla.
Po přerušení zasedání porušila princip zveřenitelnosti, kdy je povinna umožnit občanům účast na pokračování zasedání tím, že jim řádným způsobem sdělí termín pokračujícího jednání.

Vyhlášení rozhlasem s přiškrceným zvukem v nočních hodinách , kdy to nemohla většina obyvatel slyšet a obyvatelé osad již vůbec ne, je bezprecedentní porušení demokratických zásad.

Ráno pak již žádné jednání nepřipustila, připomínky ignorovala a nechala si odhlasovat nakloněnými zastupiteli co slíbila firmě APB ! Ze strany slušných zastupitelů bylo toto jednání ignorováno. Proti takovéto zpupnosti neměli šanci.
Přátelé, přiznám se, je mi z toho smutno.

Před nedávnem dávali v TV reportáž z jedné zahraniční obce, kde se s problémy financování rozpočtu obce vyrovnali s ekologicky čistým štítem a dnes se od nich učí celá Evropa ( fotovoltaiky na střechy všech domů, kotelna na biomasu, krásné průmyslem nezdevastovalé okolí).

Tudy vede cesta, ne přes chamtivé, bezohledné firmy, které za malý bakšiš zničí Vaše životní prostředí a ohrozí klidně Vaše zdraví.

Zbavme se rychle lidí, jejichž jediným životním krédem je rychlý, bezpracný zisk, kterému jsou ochotni obětovat Vaše domovy , zdraví ale i svou čest.

K tomu nám dopomáhej Bůh.

o.s. Krušno p. MUDr. Finda

[google-map-sc width=“580″ zoom=“12″]

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (Nehodnoceno)
Loading ... Loading ...

Co by Vás mohlo zajímat
© 2024 Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít. Kontakt: krusnohorsky@krusnohorsky.cz