Krušné hory   Krušnohorsky myslet, žít a snít

Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít

08. září 2012 Glosy, Tipy na výlety, Zajímavosti

Oblasti: | Komentáře: 1 | 3 424 x přečteno

Cyklista a alkohol, jak to vlastně je?

Jak je to vlastně s alkoholem u cyklistů ?

Jistě už každý probíral otázku co se stane když nás „čapnou“ na kole byť i s jedním pivem. Samozřejmě, že ani za řídítka alkohol nepatří, ale odolejme lahodnému moku když sjedeme z hor po vysychajícím cyklovýletu.

Tak tedy nejdříve si ujednoďme rozdíl mezi cyklostezkou a cyklotrasou. I když v tomto případě jestli nás odhalí na cyklostezce či cyklotrase nehraje žádnou roli.

Cyklistická trasa (nebo též „cyklotrasa“) je směrově značený průjezd územím, který usnadňuje cyklistům orientaci, přičemž neurčuje dopravní režim (trasa může být vedena jakýmkoliv územím, tj. po všech pozemních komunikacích i mimo ně, kde je provoz cyklistů dovolen, resp. kde není zakázán).

Stezka pro cyklisty je pozemní komunikace nebo její část určená především pro provoz cyklistů a vyznačená příslušnou dopravní značkou (č. C 8a „Stezka pro cyklisty“).

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění říká, že cyklista je řidič nemotorového vozidla a jako takovému vznikají povinnosti účastníka silničního provozu. Cyklista tedy nesmí požít alkohol nebo užít návykovou látku během jízdy nebo bezprostředně před ní anebo v době kdy mohl být pod jejím vlivem.

Každý účastník na pozemních komunikacích je povinen se na výzvu příslušníka Policie ČR podrobit dechové zkoušce. V případě pozitivního zjištění může být následně vyzván i k lékařskému vyšetření. Za odmítnutí dechové zkoušky nebo lékařského vyšetření může být správním orgánem uložena pokuta až do výše 50 000,- Kč. Cyklista pod vlivem alkoholu jednoznačně vykonává činnost, při níž by mohl ohrozit život či zdraví lidí nebo poškodit majetek, čímž se dopouští buď přestupku, nebo trestného činu. Za přestupek mu může být uložena pokuta až do výše 50.000,- Kč.

Může nastat i situace, kdy bude cyklista natolik opilý, že ohrozí život či zdraví osob nebo způsobí značnou škodu na majetku. V tomto případě mohou policisté po zvážení všech okolností nezodpovědné jednání cyklisty kvalifikovat jako trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky. Určitým specifikem při trestání cyklistů je to, že nebývá ukládán trest nebo sankce zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení jízdního kola.

Ani v případě prokázaného přestupku nemůže být cyklistovi zadržen či odejmut řidičský průkaz. Tento doklad totiž opravňuje k řízení motorového vozidla, kterým jízdní kolo není.

Parta Hic

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (Nehodnoceno)
Loading ... Loading ...

Co by Vás mohlo zajímat
© 2024 Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít. Kontakt: krusnohorsky@krusnohorsky.cz