Krušné hory   Krušnohorsky myslet, žít a snít

Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít

30. listopadu 2008 Pěší tůry

Oblasti: | Komentáře: zatím žádný | 2 063 x přečteno

Seznam turistických cest v ob. Teplice

Všechny značené cesty uvedené v tomto seznamu jsou zakresleny v mapách KČT č. 5
Krušné hory Chomutovsko a Mostecko, č. 6 Krušné hory Teplicko, č. 10 České
středohoří západ a č. 11 České středohoří východ
V závorce za pojmenovaným místem na trase jsou uvedena čísla tras, které buď jdou právě
společně se sledovanou cestou, nebo ji v tom místě křižují, případně odtud vycházejí, či zde
končí.

Červeně značené cesty


Č.0314 E 3 Vilejšov – Komáří vížka 22,5 km
Průběh:(Trasa přichází pod č. 0315 z Lesné (36 km), přes Mníšek (CZ/D) (25,5km)
a Fláje (4 km). Vilejšov (rozv.) (0315, 3933) – Vrch Tří pánů (7015) 3,5 km – Nové Město
(obec) (7015) 6,5 km – Nové Město (trafo) (1617, 3921) 7 km – Vitiška (tur.ch.) (3921) 8,5
km Turist.přechod do SRN 13 km- Zadní Cínovec (1626) 13,5 km – Cínovec (CZ/D) (1626)
14,5 km – Přední Cínovec (1626) 18,5 km – Pod Komáří vížkou (rozc.) (6918) 21,5 km –
Komáří vížka ( hot., lan.) (1615, 6918, 6930,8101) 22,5 km (Trasa dále pokračuje na Adolfov
(5 km), Panenskou (13 km) a Tisou (20 km))

Č.0316 Hrob (nám.) – Bouřňák 4,5 km
Průběh:Hrob (nám.) (3933, 6928) – Hrob (žst) 0,5 km – Bouřňák (1617, 7015) 4,5 km

Č.0327 Osek (nám.) – Dlouhá Louka 12,5 km
Průběh: Osek (nám., klášter) (1618) – Osek koupaliště (1618, 6928, 9389) 0,5 km –Pod
hradem Osek (1618, 9389) 2,5 km – Hrad Osek (zříc.) (9389) 3 km – Pod Stropníkem (3932)
6 km – Vysoká Mýť 8,5 km – Pod Vrchem Tří pánů (3933, 7015) 10 km – Dlouhá Louka
(1618, 3932, 7015) 12,5 km –.(Trasa dále pokračuje : Pod Dlouhou Loukou (1,5 km) –
V Panské Dolině (2,5 km) – Loučná (bus, rest.) (5 km)

Č.0353 Teplice (žst.,bus) – Baková 27,5 km
Průběh: Teplice (žst.,bus) (3991, 6902) – Hadí lázně (3987, 9302) 1 km – Teplice –
V Lipách 4 km – Lbín Pytlíkov 7 km- Hradiště (žst) 9,5 km – Bžany 10 km – Bukovice 11,5
km – Nad Lelovem (6945) 15 km – Černice (1602, 3908) 17 km – Pod Březinou (1602) 18,5
km – Lukov (1602) 23,5 km – Štěpánov (6902) 24,5 km – Baková (7019) 27,5 km (Dále
Hradišťany (přír.rez.) (2 km) – Leská – obec (8,5 km)- Třebívlice (bus, žst) (11,5km)

Modře značené cesty

Č.3908 Radejčín (žst) – Kostomlaty 15,5 km
Průběh: Radejčín (žst) (6905) – Kletečná-obec 2,5 km – Paška Pole (7024) 5 km – Bílka
(0301, 6903) 7 km – Černčice (0353, 1602) 8,5 km – Hrad Sukoslav (zříc.) 14 km –
Kostomlaty (6902) 15,5 km

Č.3909 Okruh kolem Bořně 7,5 km
Průběh: Bílina (žst, bus) (0303) – Bílina Kyselka (0303) 1,5 km-Chata pod Bořní 4km- rozc.
pod Bořní (9397) 4,5 km – (Bořeň vrchol + 1 km) – Bílina (nám.) 7 km – Bílina (žst,bus)
(0303) 7,5 km

Č.3921 Pod Židovským vrchem – Nové Město trafo 13,5 km
Průběh: Pod Židovským vrchem (6918) – Dubí (kon.MHD) (1626,6918) 3,5 km – Jedlovka
(háj.) 8 km – Vitiška-horská chata (0314)10,5 km-Pod Vitiškou 11,5 km – Nové Město (žst)
12,5 km – Nové Město trafo (0314,1617) 13,5 km

Č.3932 Háj(bus) – Pod Vlčí horou 7,5 km
Průběh: Háj (bus) – Horní Háj (žst) (6928) 1 km – Pod Stropníkem (0327) 4 km – Stropník
5km – Dlouhá Louka (0327, 1618, 7015) 7 km – Pod Vlčí horou (1618) 7,5km

Č.3933 Hrob (nám.) – Vilejšov (rozv.) 9 km
Průběh:Hrob (nám.) (0316,6928) – Křižanov (6928)1km– Domaslavické údolí 3,5 km Pod
Vrchem Tří pánů (0327,7015) 7 km – Vilejšov (rozv.) (0314,0315) 9 km

Č.3987 Okruh kolem Doubravky 4,5 km
Průběh: Hadí lázně (0353,9302) – Doubravská ulice – Janáčkovy sady 0,5 km – Písečný vrch
– hvězdárna 1 km – Pod Doubravkou (6938) 3 km – Doubravká ulice 4,5 km

Č.3991 Teplice (žst., bus)- Komáří vížka(hot.,lan.) 12 km
Průběh: Teplice (žst, bus) (0353, 6902) – Proboštov (žst) 2 km – Krupka (škola) (1625, 6930)
5,5 km – Kotelní jezírko 10 km – Komáří vížka (hot.,lan.) (0314, 1615, 6918, 6930, 8101)
12 km

Zeleně značené cesty

Č.1602 Lukov –Milešovka (vrchol) 8,5 km
Průběh: Lukov (0353) – U Velké jedle 2,5 km – Pod Březinou (0353) 5 km – Černčice(0353,
3908) 6,5 km – Pod Milešovkou (0301) 7,5 km – Rozc.pod Milešovkou (0301, 0305) 8 km –
Milešovka vrchol 8,5 km .(Cesta dále pokračuje: Nad Velemínem (1km) – Opárno (zříc.) (8,5
km)– Lovoš (tur.ch.) (12,5 km)

Č.1615 Bohosudov (žst) – Fojtovice – st. hranice 12,5 km
Průběh: Bohosudov (žst) – Bohosudov-lanovka (6930) 2 km – Unčín 4 km – Hrad Kyšperk
(zříc.) 5 km – Fojtovická pláň (0314, 8101) 8,0 km – Komáří vížka (hot.,lan.) (0314, 6918,
6930, 8101) 9,5 km – Komáří vížka (park.) (6918) 10,5 km – Fojtovice (CZ/D) 12,5 km

Č.1617 Dubí-Pozorka – Bouřňák 12 km
Průběh: Dubí – Pozorka – Mstišov 2,5 km – Vlčí kámen 7 km – Mikulov (bus) 9 km – Nové
Město trafo (0314, 3921) 11 km – Bouřňák (0316, 7015) 12 km

Č.1618 Duchcov (nám.) – Dlouhá Louka 11 km
Průběh: Duchcov (nám., zám.) – Osek (dol.nádr.) 4 km – Osek (nám.,klášter) (0327) 5,5 km
– Osek koupaliště (0327, 6928, 9389) 6 km – Pod hradem Osek (0327, 9389) 8km – Nad
Osekem (9389) 8,5 km- Pod Dlouhou Loukou (0327) 10 km –Dlouhá Louka (0327, 3932,
7015) 11 km

Č.1625 Bohosudov (nám.) – Přední Cínovec 7,5 km
Průběh: Bohosudov (nám.)(6930) – Krupka (3991, 6930) 1 km – Hrad Krupka (zříc.) 1,5 km
– Pod Loupežníkem (6918) 6 km – Myslivna Pod Sedmi štíty (6918) 6,5 km – Přední Cínovec
(0314) 7,5 km (Dále po červené Cínovec st.hran. 4 km)

Č.1626 Dubí (kon.MHD) – Cínovec st.hranice 9,5 km
Průběh: Dubí (kon.MHD) (3921, 6918) – Sedmihůrská cesta 5,5 km – Cínovec Pomezí 7,5
km – Zadní Cínovec (0314) 8,5 km, Cínovec (CZ/D) (0314) 9,5 km

Žlutě značené cesty

Č.6902 Teplice (žst,bus) – Štěpánov 17,5 km
Průběh: Teplice (žst,bus) (0353, 3991) – Zámecké náměstí (9302, 9322) 1 km – Zámecká
zahrada (9302, 9322) 1,5 km – Kladruby 5 km – Ohníč 9 km – Kostomlaty (3908) 13,5 km –
Štěpánov (0353) 17,5 km

Č.6903 Bořislav (žst) – Bílka 3 km

Průběh: Bořislav (žst)- Bořislav (nám.) 1 km – Bílka (0301, 3908) 3 km

Č.6918 Dubí (kon.MHD) – Komáří vížka (hot.,lan.) 8,5 km
Průběh: Dubí (kon.MHD) (1626, 3921) – Pod Židovským vrchem (3921) 2,5 km – Myslivna
Pod Sedmi štíty (1625) 4,5 km – Pod Loupežníkem (1625) 5,5 km – Pod Komáří vížkou
(0314) 7,5 km – Komáří vížka (park.) (1615) 8 km – Komáří vížka (hot.,lan.) (0314, 1615,
6930, 8101) 8,5 km

Č.6928 Hrob (nám.) – Loučná (bus, rest.) 9 km
Průběh: Hrob (nám.) (0316, 3933) – Křižanov (3933) 1 km – Domaslavice 2 km – Horní Háj
(žst) (3932) 3 km – Osek (hor.nádr.) 5 km – Osek koupaliště (0327, 1618, 9389) 5,5 km –
Salesiova výšina 7 km – Loučná (bus, rest.)(0327) 9 km

Č.6930 Bohosudov (nám.) – Komáří vížka (hot.,lan.) 7,5 km
Průběh: Bohosudov (nám.) (1625) – Bohosudov –lanovka (1615) 1 km – Krupka (1625,
3991) 3 km – Horní Krupka 5,5 km – Komáří vížka (hot.,lan.) (0314, 1615, 6918, 8101)
7,5 km

Č.6945 Žalany(žst) – Nad Lelovem 3 km
Průběh: Žalany(žst) – Lelov 2 km – Nad Lelovem (0353) 3 km

Č.6983 Vycházkový okruh přes Doubravku 2,5 km
Průběh: Pod Doubravkou (rozc.) (3987) – Doubravka hrad 1,5 km – (Vyhlídka 0,1km)- Pod
Doubravkou (3987) 2,5 km

Č.7015 Bouřňák – Dlouhá Louka 7,5 km
Průběh: Bouřňák (0316, 1617) – Nové Město obec (0314) 1 km – Vrch Tří pánů (0314) 3,5
km – Pod Vrchem Tří pánů (0327, 3933) 5 km – Dlouhá Louka (0327, 1618, 3932) 7,5 km

Č.7024 Paška Pole – Nad Velemínem 2,5 km
Průběh: Paška Pole (3908) – Nad Velemínem (1602) 2,5 km (Dále po modré Milešovka
vrchol 1 km)

Vycházkové okruhy

Č.9302 Červený okruh 4,5 km
Průběh: Zámecké náměstí (6902, 9322) – Zámecká zahrada (6902, 9322) 0,5 km – Letná
1 km – Hadí lázně (0353, 3987) 3 km – Zámecké náměstí (6902, 9322) 4,5 km

Č.9321 Cesta Giacoma Casanovy 10 km
Průběh: Duchcov–zámecká zahrada – Duchcovský viadukt 8 km – Duchcov- zámecká
zahrada 10 km

Č.9322 Modrý okruh 5 km
Průběh: Zámecké nám. (0373, 6902, 9302) – Zámecká zahrada (0373, 6902, 9302) 0,5km –
Řemenice – lesopark 2 km – Areál Perla (MHD) 3 km – Na Stínadlech 4 km – Zámecké
náměstí (0373, 6902, 9302) 5 km

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (Nehodnoceno)
Loading ... Loading ...

Co by Vás mohlo zajímat
© 2024 Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít. Kontakt: krusnohorsky@krusnohorsky.cz