Krušné hory   Krušnohorsky myslet, žít a snít

Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít

13. května 2009 Přírodní parky

Oblasti: | Komentáře: zatím žádný | 1 114 x přečteno

Přírodní rezervace Na loučkách, geofond semen borovice bažinné

Na loučkách

Vrchoviště 0,5 km jihovýchodně od železniční stanice Výslunní leží v nadmořské výšce 785 m, má výměru 15,2 ha a vyhlášena byla v roce 1977.

Krušnohorské rašeliniště je pozoruhodnou lokalitou borovice bažinné ( blatky ). Území je využíváno jako genofondová plocha pro sběr jejích semen.Jak najít cestu? Sto metrů od samotného nádraží je dřevěný baráček, u kterého uvidíme cestu, tvořenou z velké části zarostlými pražci, pokud po této cestě půjdeme asi 200m objevíme tabuli a samotnou rezervaci.Pokud by někdo věděl jaký účel tam pražce plnily ( jestli tam vedla nějaká trať, či to jen byla vlečka pro odvoz dříve těžené rašeliny ) ať se ozve.

Květena: Vrchoviště je z větší části porostlé borovicí bažinnou, z charakteristických rostlinných druhů se vyskytují suchopýr pochvatý, šicha černá, klikva bahenní, borůvka bažinná a vzácně kyhanka sivolistá.

Geologie: V podloží jsou horniny krušnohorského krystalinika proterozoického stáří řazeného mezi tzv. šedé ruly. Na rulách spočívají čtvrtohorní organické rašelinné sedimenty.

Na jižním okraji rašeliniště byla v minulosti těžena rašelina. Maximální hloubka rašeliny je 3,5m.

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (Nehodnoceno)
Loading ... Loading ...

Co by Vás mohlo zajímat
© 2024 Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít. Kontakt: krusnohorsky@krusnohorsky.cz