Krušné hory   Krušnohorsky myslet, žít a snít

Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít

13. července 2009 Hrady, stavby

Oblasti: | Komentáře: zatím žádný | 1 916 x přečteno

Klášter premonstrátů Teplá

Slavkovský les je stejně jako České středohoří či Krušné hory součástí Krušnohorské subprovincie.

Na pomyslné hranici CHKO Slavkovský les, necelé 2 km od města Teplá najdeme klášter premonstrátů, jehož historie trvá již 800 let.

Klášter založil již roku 1193 významný dvořan, šlechtic Hroznata. Za bojů na česko-německé hranici byl roku 1217 zajat a poté zemřel ve vězení. Jeho mrtvolu premonstráti vykoupili a pohřbili v klášteře. Roku 1897 byl Hroznata blahořečen a v r. 1997 prohlášen za patrona plzeňské diecéze.

Během osmi set let jeho trvání byl klášter vystaven mnoha ranám osudu. Uvádí se, že byl dvanáctkrát zcela vypleněn, šestkrát do základů vyhořel, dvakrát vymřel morem, šestkrát měl být zrušen. Byl mnohokrát přestavěn, rozšiřován a obnovován. Jeho dnešní podoba je převážně vrcholně barokní. Novodobé je křídlo nové knihovny a muzea od J.Schaffera v novobarokním stylu.

Klášter býval ohrazen hradební zdí se střílnami a ochozem. Areál má téměř kruhový půdorys, na severu a východě chráněn řekou Teplou. Střed kláštera zaujímá kostel. Na prostranství před kostelem stojí sýpka svěží z roku 1680.

Na severovýchodě přiléhá ke klášteru park. Klášterní park vznikl postupným rozšiřováním a úpravami klausurní zahrady a sadu. Dnešní ráz mu dala zásadní přestavba v anglickém stylu počátkem 20. století. Příjemné prostředí s rybníkem, starými stromy a jednoduchou křížovou cestou v rustikálním stylu je ojedinělým místem pro duševní a fyzickou relaxaci. Na park nově navazuje golfový areál. Klášter je také proslaven svojí historickou knihovnou. Klášterní knihovna je jednou z nejstarších a nejdůležitějších historických knihoven v Čechách. Obsahuje na 100 000 svazků, mj. vzácné rukopisy, prvotisky, paleotypy a staré teologické tisky.

Klášter byl po celou dobu významným kulturním a hospodářským centrem regionu Cheb. Z jeho členů pocházeli rektoři univerzity Karlovy a význační vědci v oborech humanitních a exaktních věd. Dnes probíhají v celém areálu náročné rekonstrukce po devastaci způsobené totalitním režimem.

V roce 1950 byl klášter změněn v kasárna. V roce 1978 byla kasárna zrušena a klášter předán plzeňskému středisku památkové péče., který však neměl prostředky na jeho obnovu.

Roku 1990 byl areál vrácen řádu premonstrátů, kteří se pustili do jeho postupné obnovy. V roce 1993 byl otevřen moderní hospic, přestavěný z polozřícených stodol.

Informace o otevírací době a ceně vstupného se dozvíte zde .

Domovská stránka kláštera je zde .

Klášter premonstrátů Teplá

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (Nehodnoceno)
Loading ... Loading ...

Co by Vás mohlo zajímat
© 2024 Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít. Kontakt: krusnohorsky@krusnohorsky.cz