Krušné hory   Krušnohorsky myslet, žít a snít

Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít

20. července 2009 Přírodní parky

Oblasti: | Komentáře: zatím žádný | 1 291 x přečteno

Přírodní památka Lužické šípáky

Lužické šípáky

Najdeme ji na části svahu nad silnicí Lužice – Dobrčice, v nadmořské výšce 273 – 342 m v okrese Most. Její výměra jsou necelé 4 ha a vyhlášena byla v roce 1993. Jedná se o ochranu více než 200 exemplářů dubu pýřitého v různém věku od
nejmladší generace až po věkovité jedince mimořádné velikosti a bizarního habitu. Jedná se o výjimečně koncentrovaný výskyt tohoto jihoevropského prvku z hlediska celého ústeckého regionu.

Geologie:
Podkladem je čedičová hornina vystupující v několika místech na povrch a křídové sedimenty. Vznikly zde půdy bohaté na jílové minerály, se značnou predispozicí pro vznik kluzných vrstev. Vidíme tu početné ukázky aktivních, dočasně
zklidněných i stabilizovaných sesuvů. Přesvědčit se o tom můžeme, použijeme-li silnici Lužice – Dobrčice ( sjízdná pouze na kole), která zároveň tvoří hranici přírodní památky.

Květena:
V závislosti na změnách expozice svahů od jihozápadu k severozápadu se postupně mění na stepní charakter rostlinných společenstev na lesostepní až lesní (dubohabrový les s příměsí javoru přímo nad zástavbou okraje obce Lužice). Volné plochy mezi křovinami lesostepí – podstatnou složkou je dub pýřitý, hostí např. pupavu obecnou a pcháč bezlodyžný.

Lesnictví:
Vzhledem k předmětu ochrany má větší význam pouze okraj listnatého porostu na svahu se severní expozicí přímo nad okrajem zástavby vesnice, kdy výskyt dubu pýřivého postupně vyznívá.

Poznámka:
Postupně byla na této lokalitě chráněna jen skupina nejvzrostlejších exemplářů dubu pýřitého v kategorii chráněný přírodní výtvor, resp. památný strom.

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (Nehodnoceno)
Loading ... Loading ...

Co by Vás mohlo zajímat
© 2024 Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít. Kontakt: krusnohorsky@krusnohorsky.cz