Krušné hory   Krušnohorsky myslet, žít a snít

Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít

19. března 2011 Přírodní parky

Oblasti: | Komentáře: zatím žádný | 1 095 x přečteno

Přírodní památka Rašeliniště Haar

Rašeliniště v Přebuzské hornatině 3,5km jihozápadně od obce Přebuz.

Katastrální území: Obora

Nadmořská výška: 818 – 826 m.n.m

Výměra: 9,87 ha

Vyhlášeno: 1931

Stgnující rašeliniště s klečovitou blatkou a s typickou horskou vrchovištní květenou.

Geologie

Přírodní památku tvoří soubor pěti drobných rašelinišť vrchovištního typu,rozptýlených v úvalovitém údolí střední části toku bezejmenného levostranného přítoku potoka Bystřina. Jeho horninové podloží budují středné zrnité až drobnozrnné biotiticko-muskovitické granity až granodiority starší intruzivní fáze karlovarského plutonu (tzv. horské žuly).

Květena

Menší horské vrchoviště údolního typu s dominantní rašelinnou klečí (Pinus Xpseudopumilio) ve společenstvu Pino rotundatae-Sphagnetum, zaujímajícím většinu plochy vrchoviště. Ve společenstvech bultů dominuje rašeliník prostřední (Sphagnum magellanicum) a r. Russowův (S. russowii), v okrajových laggových partiích zvětšených dřívější těžbou převládá r. klamný (S. fallax). Zajímavé jsou okrajové rašelinné smrčiny Sphagno-Piceetum s dominatním suchopýrem pochvatým (Eriophorum vaginatum) v bylinném patře. Kromé obecných druhů vřesovcovitych se zde vyskytují šicha černá (Empetrum nigrům), kyhanka sivolistá (Andromeda polifolia) a klikva bahenní (Oxycoccus palustris).

Zvířena

Z typických a nápadnějších druhů živočichů je možno uvést pěvušku modrou (Prunella modularis), budníčka většího (Phylloscopus trochilus) a pěnici pokřovní (Sylvia curruca), ze savců rejska malého (Sorex minutus) a rejsce černého (Neomys anomalus).

Lesnictví

Porost přírodní památky je zařazen do kategorie lesů zvláštního určení. Území je prohlášeno nehonebním pozemkem.

Využití

Přírodní památka leží v ochranném lese, kde se provádí zdravotní výběr a odstraňování smrku ve skupinách blatky. Nezbytné je udržování volné plosky živé rašeliny s vrchovištní vegetací, vyloučení meliorací a stavby mysliveckých zařízení. Vzhledem k odlehlosti a značné nepřístupnosti byly zásahy člověka jen omezené a nijak významně nezasáhly do přirozeného vývoje biotopu.

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (Nehodnoceno)
Loading ... Loading ...

Co by Vás mohlo zajímat
© 2024 Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít. Kontakt: krusnohorsky@krusnohorsky.cz