Krušné hory   Krušnohorsky myslet, žít a snít

Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít

06. října 2013 Zpravodajství

Oblasti: | Komentáře: 1 | 640 x přečteno

Komu slouží Chomutovský stavební úřad II ?

Můj dnešní blog je volným pokračováním události, které se průběžně dějí na Chomutovském Stavebním úřadu. Mohl by se ale klidně jmenovat „Proti všem“.

V minulém blogu Komu slouží Chomutovský stavební úřad ?  jsem popsal způsob rozhodování Stavebního úřadu (SÚ)ohledně výstavby Větrného parku Chomutov (VPCh), dnes bych chtěl přidat pokračování a způsoby, které praktikují ostatní úřady, dotčené agendou okolo VPCh. Posledně jsem se skepticky vyjádřil ke zrovna probíhajícímu řízení ve věci VPCh-II.etapa, psal jsem, že si nedělám iluze o výsledku. Skutečnost ještě překonala moje očekávání a SÚ odhalila v plné nahotě jeho podjatého rozhodování, které se už ani nesnaží nějak skrývat. V Chomutově na SÚ si zkrátka věří.

Ústní řízení proběhlo, dá se říci, standardně. Po vznesení námitek našeho Občanské sdružení (o.s.)  upadali zástupci stavebníka APB Plzeň  do trapného mlčení a nesouvislých projevů, v kterých nedokázal zdůvodnit napadené věci a v kterých se čím dál silněji zamotávali do svého špatného a v rozporu se vším možným vykonstruovaného projektu. Z řízení šlo naše  o.s. s celkem dobrým pocitem, že nedostatky na které jsme upozornili, nebude vůbec snadné do termínu rozhodnutí, který byl stanoven na 31.7.2013, odstranit, nehledě na to, že povaha některých z nich, to přímo vylučovala.

Od 1.8.2013 jsme tedy čekali na rozhodnutí SÚ a to stále nešlo. Na náš telefonický dotaz z 10.8.2013 nám bylo úřednicí SÚ odpovězeno, že žádné rozhodnutí dosud nepadlo. Naše o.s. tedy reagovalo dopisem, ve kterém žádalo SÚ o zastavení, nebo alespoň přerušení Stavebního řízení, neboť neschopnost  stavebníka doložit  po něm požadované skutečnosti a dokumenty do stanoveného data, takovým důvodem k zastavení řízení je. Asi týden se nedělo nic a okolo 20.8.2013 přišlo rozhodnutí SÚ datované 27.7.2013 o tom, že uděluje stavební povolení na II.etapu VPCh a aby nebylo pochyb o antedatování tohoto rozhodnutí, ještě se ve zdůvodnění odvolává na investorem dodatečně sehnaný dokument datovaný 12.8.2013…..

Naše Občanské sdružení se samozřejmě proti takovému rozhodnutí odvolalo a toto odvolání je nyní v běhu. Děly se však další věci. Investor APB Plzeň, pod křídly Ministerstva pro životní prostředí, přišel s tím, co od něj už několik let žádáme, totiž nově zpracovanou studií vlivu na životní prostředí EIA. Naše o.s. toto od něj žádalo z důvodu toho, že v původní EIA z roku 2005 už vůbec nic nesouhlasilo. Nesouhlasily typy, výšky, výkony a počty jednotlivých strojů (VtE), nesouhlasila jejich dispozice a tím pádem také trasování kabelů, z původní EIA také nebylo zřejmé, co všechno VPCh zahrnuje, protože investor v jednotlivých etapách, které měly v názvu VPCh, představil pouze 14 strojů VtE. V rozporu s tímto EIA jsou SÚ v Chomutově vydaná všechna tři rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení na jednotlivé etapy VPCh.

Zdálo by se tedy, že investor jde do sebe. JENŽE, nové EIA je jen zastírací manévr, který má zakrýt ty do očí nejvíc tlukoucí rozpory, zároveň má ale v úmyslu využít už udělená stavební povolení, která jsou v rozporu jak s původním, tak ale budou v rozporu i s tím novým. Kdyby mělo všechno jít tak jak má, znamenalo by to pro investora, absolvovat vše od začátku a na to už investor nemá čas a to přinejmenším ze dvou důvodů:

  1. Od 20.10.2013 přestává v Zásadách územního rozvoje Ústeckého kraje (ZÚRÚK) platit  tzv. Etapizace, která po dva roky dovolovala investorům větrných parků, dokončit svá díla bez toho, že by museli respektovat ochranná pásma vůči obcím v šířce 3km.
  2. Na větrné parky dokončené po roce 2015 se už nevztahuje zákon o podpoře obnovitelných zdrojů energie, čili budou bez dotace.

Nové EIA tak ve skutečnosti není řízením, které má uvést rozpory do souladu ale pokusem, jak pomocí nového EIA s využitím už udělených stavebních povolení postavit park bez dodržení hygienických ochranných pásem stanovených ZÚRÚK.

Novému řízení se tak dá připočíst snad jen jeden kladný bod. Konečně jednoznačně definuje, co VPCh skutečně obnáší a které další, jinak pojmenované farmy s vlastním řízením EIA, zahrnuje. Celkově se tedy jedná o 73 strojů VtE. Z projektu tedy vypadla asi desítka nejspornějších strojů VtE, mimo jiné celá větrná farma Blatno, což je v EIA okecáno tím že: ……. jejich realizace bude generovat mj. významné vlivy na kvalitní dřevinný vegetační doprovod podél silnice Chomutov-Blatno-Radanov z důvodu požadavků na bezpečnou přepravu komponent jednotlivých VTE …… ach jak šlechetné. Skutečnost je však taková, že zastupitelstvo Blatna s panem Březinou a jeho investičními nápady vyběhlo jak s horkým popelem. Kdyby se takto zásadově zachovala všechna zastupitelstva horských obcí, mohli jsme si toto, už několikaleté trápení, ušetřit. Jinak je to s EIA ale jako vždycky. „Osvědčenými“ autory zpracované dílčí studie, jež jsou sice sáhodlouhé, ale podstatným věcem se vyhýbající, nebo je neřešící s naprostým ignorováním takových skutečností, jako je například Územní plán města Výsluní.

 

Další událostí je to, že se po několika urgencích rozhoupalo Ministersvo pro místní rozvoj (MMR) a zrušilo na základu stížnosti podaném naším o.s. stavební povolení na I.etapu VPCh. JENŽE, ve zdůvodnění (ač mělo 10 stran) vůbec neuvedlo jako důvod jeden z nejvážnějších, a sice chybějící věcné břemeno na pozemek č.1161 a rovněž v něm nebylo uvedeno, že stavební povolení tímto zrušením ztrácí právní moc. Zdánlivá hloupost, ale investor tímto může v budoucnu operovat, protože ho to asi pořád opravňuje stavět a ignorovat hygienické limity stanovené ZÚRÚK.

 

Ještě dvě ukázky schizofrenosti úřadů, které mají být především na straně občana, kvůli němu jsou vlastně zřízeny a občan si je také řádně platí:

  1. Krajský úřad Ústeckého kraje(KÚÚK): Na úřad se vypravily dvě zástupkyně. Starostka města Výsluní a zástupkyně našeho Občanského sdružení. Při osobní audienci u hejtmana Ústeckého kraje, pana Bubeníčka, mu předaly protestní petici s téměř čtyřmi sty podpisy občanů nesouhlasícími s výstavbou větrných elektráren v Chomutovské část Krušných hor. Hejtman nad situací vyjádřil údiv a později z kraje přišlo vyjádření, že hygienická pásma v ZÚRÚK, ony 3 km od okrajů obcí,  jsou platná a že Etapizace platila pro investory, kteří měli platná a stavební povolení už v době, kdy ZÚRÚK vcházely v platnost  t.j. 20.10.2011.
  2. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR): Z ministerstva nám zaslali dokonce zpracovanou metodiku, která vyznívá úplně stejně, jako vyjádření kraje.

Proč tedy celé ty dva roky jednali  úředníci obou institucí v naprostém rozporu s tímto? Už před dvěma roky měli firmu APB vyzvat k tomu, ať svůj projekt přepracuje do souladu se ZÚRÚK, anebo ať neotravuje. Ušetřili by tak nám, dotčeným obyvatelům, spoustu starostí, času a peněz a svým úřadům spoustu zbytečné práce, která je zbytečně zaměstnávala a brzdila v užitečnější a potřebnější činnosti.

 

Na závěr stručná rekapitulace stavu:

–          VPCh I.etapa – stavební povolení rozhodnutím MMR zrušeno

–          VPCh II.etapa – podáno odvolání proti rozhodnutí SÚ Chomutov o udělení souhlasu s umístěním stavby a stavebním povolením

–          VPCh III.etapa – podáno odvolání proti rozhodnutí SÚ Chomutov o udělení souhlasu s umístěním stavby a stavebním povolením

–          VPCh IV.etapa – územní a stavební řízení nebylo pro značné rozpory mezi projektem a skutečností ještě zahájeno

Další části VPCh:

–          Větrná farma Kryštofovy Hamry – souhlas EIA, územní a stavební řízení dosud neproběhlo

–          Větrná farma Výsluní 1.část – souhlas EIA, územní a stavební řízení dosud neproběhlo

–          Větrná farma Výsluní 2.část – souhlas EIA, územní a stavební řízení dosud neproběhlo

–          Větrná farma Křimov – souhlas EIA, územní a stavební řízení dosud neproběhlo

–          Větrná farma Hora svatého Šebestiána – souhlas EIA, územní a stavební řízení dosud neproběhlo

–          Nové zjišťovací řízení EIA na VPCh – podáno vyjádření a námitky

 

APB Plzeň v současné době nemá v ruce nic, co by ji opravňovalo stavět, nicméně na oslavný jásot odpůrců stavby je ještě příliš brzo. APB nás v minulosti už mnohokrát přesvědčila, že má dlouhé prsty, že dokáže vyvinout tlak a, řekněme, přesvědčit úředníky, které přesvědčit potřebuje.

stop větrníkům

http://vladimirstastny.blog.idnes.cz

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (Nehodnoceno)
Loading ... Loading ...

Co by Vás mohlo zajímat
© 2024 Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít. Kontakt: krusnohorsky@krusnohorsky.cz