Krušné hory   Krušnohorsky myslet, žít a snít

Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít

02. listopadu 2013 Zajímavosti

Oblasti: , | Komentáře: 1 | 951 x přečteno

Revitalizace rašelinišť v Krušných horách, v okolí Hory Svatého Šebestiána

V okolí horské vesničky Hora Svatěho Šebestiána bude revitalizaece probíhat zhruba za rok, tedy mezi 15. 8. 2014 a prvním sněhem.

Podle přiložené mapky u menši plochy severozápadně půjde o propustky pod hraniční cestou a u větši plochy o zahrazeni některých melioračnich kanálů.

Úkolem revitalizace rašelinišť je na odvodněných rašeliništích zpomalil odtok povrchové vody, aby se  zvedla hladina spodní vody a vrátila se tam vlhkomilná vegetace a obnovily se biotopy pro vzácné druhy.

V 19. století byl tento přirozený vývoj vegetace horských rašelinišť v Krušných horách zdevastován jejich umělým odvodňováním, které bylo prováděno v souvislosti s pěstováním lesa a s lokální těžbou rašeliny. Na území jednotlivých přírodních rezervací i celé přírodní ptačí rezervace Východní Krušné hory byly v zájmu postupné revitalizace těchto památných biotopů dříve vybudované hydromeliorační sítě rušeny hrázkováním odvodňovacích příkopů.

Dokončena již byla obnova rašeliniště U jezera poblíž krušnohorské obce Cínovec. Nově vybudovaný systém dřevěných přehrážek v odvodňovacích kanálech je již plně funkční a stejně jako na lokalitě Cínovecký hřbet, revitalizované v letech 2010 – 2011, pomáhá zvýšit hladinu podzemní vody, a tím obnovit původní přírodní stanoviště – aktivní vrchoviště, rašeliniště a acidofilní smrčiny. V obou oblastech je dnes na ploše přesahující 25 ha umístěno přes 210 dřevěných přehrážek.

DSC_5769

cil3

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (Nehodnoceno)
Loading ... Loading ...

Co by Vás mohlo zajímat
© 2024 Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít. Kontakt: krusnohorsky@krusnohorsky.cz