Krušné hory   Krušnohorsky myslet, žít a snít

Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít

21. května 2016 Rozhledny, pohledy

Oblasti: | Komentáře: 2 | 7 453 x přečteno

Vyhlídka Hadí hora

K Hadí hoře se dostaneme po žluté, leží zhruba v půli značené turistické cesty mezi Jáchymovem a Božím Darem. Určitě je to snazší mít výchozí bod na Božím Daru. Navázat na žlutou můžeme i cestou od lyžařské areálu Jahodová louka, který leží 1 km od Božího Daru směrem na Jáchymov. Fyzicky náročnější je to určitě po žluté z Jáchymova.

Šedé kamenné moře vzniklo rozpadem žíly křemenem bohatého granitového porfyru. Porfyr je žilná vyvřelá hornina, to znamená, že vzniká tuhnutím magmatu např. v puklinách a zlomech zemské kůry. Vysoký obsah křemene dodává této hornině odolnost vůči zvětrávání. Původní odolná skála byla roztrhána do bloků rozpínavostí ledu, který v každém zimním období krystalizuje z vody nateklé do puklin. Bloky pak byly vlečeny až do údolí. Šedá barva dala této hoře jméno Grauenstein (grau = šedý) a v češtině se jí říká buď Hadí hora (tak se uvádí i v mapách) nebo Kamenná hora. Její nadmořská výška činí 940 metrů, vrchol je ovšem ukryt v lese, ne na místě výhledu.

Je to hora plná pověstí.

Jedna vypráví, že před několika stoletími žil v jižních Čechách jeden mocný kníže jménem Leopold, který měl v mnoha krajích bohaté statky.

Z jeho dětí mu dělal starosti jeho prvorozený syn Karel, který vedl přes veškeré otcovo snažení zpustlý život. Leopold se tedy rozhodl, že pošle svého syna do Prahy, aby se z něj stal řádný a charakterní šlechtic. Ovšem Praha byla pro lehkomyslného mladíka pouze příležitostí dát se na cestu zločinu. Když ustaraný otec obdržel zprávu o svém nenapravitelném synovi, hned se vydal za ním, aby mu udělal kázání.

Karel už toho měl dost a aby uniknul této přísné otcovské autoritě, vydal se na dalekou cestu do temných lesů Krušných hor a po několika dnech došel až na místo dnešního Jáchymova, kde tehdy v hlubokém údolí stávala osada Konradsgrün. Uchvácen nádhernou krajinou se zde usadil a za pomoci místních obyvatel vybudoval na zdejším kopci zámek, kde se svými shnilými kumpány pokračoval ve svém zhýralém životě.

Nepopsatelnou bolest otce nad ztrátou svého syna však utišil čas a ten se mohl opět plně věnovat svým koníčkům. Byl to horlivý lovec a když byl jednoho dne na lovu v jednom ze svých rozsáhlých statků v severních Čechách, zabloudil v hlubokém lese a ztratil i svou početnou družinu. Za soumraku po dlouhém a náročném putování narazil na zelenou louku, odkud spatřil na vzdáleném horském hřbetu svítit jasné světlo, kterému spěchal bez váhání vstříc.

Přišel až k paláci a požádal o nocleh. V hradním pánovi okamžitě poznal svého syna. I šokovaný syn poznal s hrůzou svého otce, dostal strach ze zaslouženého trestu a místo toho, aby začal prosit o odpuštění, vydal rozkaz své stráži, aby otce zajala a uvěznila. Rozhněvaný otec, znechucen tímto odporným a hanebným chováním, proklel svého syna.

Země se roztřásla tak silně, že pohla i základy zámku, který se rozpadl na kusy a pohřbil ve svých útrobách všechny přítomné kromě knížete Leopolda a jednoho sluhy. Ti s hrůzou spěchali do Konradsgrünu, kde již čekala na svého pána jeho družina, která ho dlouho do noci marně hledala v temném lese. Od té doby straší na této hoře zlí duchové.

Další pověst vypráví o tom, jak místní lidé mnohokrát v dálce spatřili zakletý zámek, který prý o půlnoci zářil do tmy. Jiní lidé zase v okolí zámku slyšeli hudbu a zpěv. Tato hora měla vždycky špatnou pověst. Bylo například zakázáno na ní pást obecní dobytek a žádného usedlíka by nenapadlo na hoře přespat. Byl i uspořádán průvod, aby byli duchové zažehnáni, ale ti vystrašili lid tak, že se hora stala ještě obávanějším místem. V jejím okolí byla také několikrát spatřena bílá paní, která zde sušila prádlo. Vypráví se, že hora ukrývá zlatý poklad nebo sklepení zakletého zámku.

Hadí hora

Hadí hora

Hadí hora

Hadí hora

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (Nehodnoceno)
Loading ... Loading ...

Co by Vás mohlo zajímat
© 2024 Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít. Kontakt: krusnohorsky@krusnohorsky.cz