Krušné hory   Krušnohorsky myslet, žít a snít

Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít

23. srpna 2016 Zpravodajství

Oblasti: | Komentáře: zatím žádný | 860 x přečteno

Den otevřených dveří státního podniku Povodí Ohře

Tradičně umožňuje Povodí Ohře široké veřejnosti nahlédnout pod pokličku práce, zejména vstup do jinak nepřístupných částí objektů. V letošním roce tento okamžik nastane v sobotu, 10. září 2016.

Zpřístupněna budou vodní díla Skalka, Stanovice, Přísečnice, Kamenička, Fláje (výjimečně jen exteriéry) a Chřibská.

Den otevřených dveří se koná ve spolupráci s akciovými společnostmi Severočeská vodárenská společnost a Severočeské vodovody a kanalizace. Budou otevřeny úpravny vody Hradiště (nedaleko VD Přísečnice) a Meziboří (nedaleko VD Fláje). Den otevřených dveří je sice tradičním prvkem, letos si navíc připomínáme i 50 let od vzniku Povodí Ohře.

Povodí Ohře bude prezentovat činnost vodohospodářského dispečinku na vodním díle Přísečnice a vodohospodářských laboratoří na vodním díle Chřibská.

Kromě VD Fláje budou vodní díla zpřístupněna i ve vnitřních prostorách, bude k dispozici odborný výklad, kde se dozvíte řadu informací o vodním díle samotném i o dalších aktivitách našeho podniku.

Na VD Fláje nebude možné z provozních důvodů umožnit veřejnosti vstup do útrob hráze.

Otevřeno bude od 9 do 16 hodin.

Ve vnitřních prostorách hrází bude výrazně chladněji než venku, proto si přibalte s sebou teplejší oblečení.

Účastníci jsou povinni:
1. Dbát pokynů průvodce Povodí Ohře, státní podnik.

2. Dodržovat platné právní a ostatní předpisy a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při pobytu na vodním díle.

3. Řídit se zásadami bezpečného chování. Za dodržování zásad bezpečného chování u osob mladších 18 let je odpovědný jejich doprovod.

4. Dodržovat nařízení, příkazy a zákazy bezpečnostních značek a symbolů.

5. K pohybu uvnitř nebo na vodním díle používat výhradě určené komunikace, cesty, držet se se svojí skupinou a nenahýbat se přes zábradlí a zábrany.

6. Při exkurzi nekouřit, nepožívat alkoholické nápoje a jiné návykové látky, nevstupovat pod jejich vlivem do objektu vodního díla.

7. Ohlásit průvodci nedostatky a závady, které mohou mít nepříznivý vliv na bezpečnost pobytu v objektu vodního díla.

8. Nezapínat a nevypínat elektrická zařízení, svévolně nezasahovat do elektroinstalací, krytů a bezpečnostních prvků zařízení a nedotýkat se technologických zařízení.

9. Nevstupovat na přechodové lávky nebo žebříky pokud je na nich další osoba.

10. Okamžitě opustit vodní dílo na výzvu průvodce.

Kamenička

Fláje

Fláje

Kamenička

Kamenička

Přísečnice

Přísečnice v pozadí Jelení hora

z Jelení hory

pukla-skala1

2

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (Nehodnoceno)
Loading ... Loading ...

Co by Vás mohlo zajímat
© 2024 Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít. Kontakt: krusnohorsky@krusnohorsky.cz