Krušné hory   Krušnohorsky myslet, žít a snít

Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít

14. září 2008 Přírodní parky

Oblasti: | Komentáře: zatím žádný | 2 667 x přečteno

Přírodní park Loučenská hornatina

Posláním přírodního parku Loučenská hornatina je zachování přírodní, kulturní a flájská oborahistorické charakteristiky místa. Území přírodního parku zahrnuje zalesněné příkré svahy Krušných hor členěnéKrušné hory  Loučná hlubokými údolími s četnými prameništi a toky; hřebenové partie Krušných hor s mozaikou podmáčených až rašeliných ploch , rašelinišť , plochých bezlesých niv toků, lesních porostů a horkých luk.

Přírodní park zajišťuje ochranu místa před činností snižující jeho přírodní a estetickou hodnotu , při umožnění trvalého únosného hospodářského a rekreačního využití území, směřujícího ke stabilizaci a rozvoji života v obcích.

Na jeho území se nachází 4 naučné stezky, řada cyklotras , je zde 5 sjezdových lyžařských areálů, lyžařské běžecké trati a hustá síť oficiálně značených turistických tras.
Rozloha přírodního parku je 14 425 ha, 40% jeho území tvoří tzv. jádrové zóny , v nichž se nachází nejvzácnější lokality s výskytem 114 zvlášť chráněných druhů a rostlin.

Z důvodu potřeby odlišení nejcennějších lokalit se vymezuje devět jádrových území.

1) Krušnohorské svahy a údolí I

Vymezení: Údolní fenomén Loupnice a Bílého potoka včetně jejich přítoků

2) Krušnohorské svahy a údolí II

Vymezení: Svahové partie od Lomského dolu na západ po pravou část
Mikulovského údolí

3) Černý rybník

Vymezení: Zahrnuje vlastní PR Černý rybník a její okolí, až po státní
hranici se SRN

4) Červená voda

Vymezení: Zahrnuje vlastní vrchoviště a okolní cenné mokřadní formace

5) Studený močál

Vymezení: Zahrnuje vlastní vrchoviště a okolní cenné mokřadní formace

6) Žebrácký roh

Vymezení: Podél státní hranice se SRN do vnitrozemí, zejména podmáčené
louky a okolí potoků

7) Puklá skála

Vymezení: Hranice jsou vedeny podél cenných lesních porostů

8 ) Pstruží potok

Vymezení: Podél státní hranice se SRN, údolí Pstružího potoka s
přilehlými svahy

9) Povodí Flájského potoka

Vymezení: Široké území rašelinišť v prostoru pramenišť Flájského potoka
a jeho přítoků, jejich nivy a širší okolí Flájského rašeliniště

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (Nehodnoceno)
Loading ... Loading ...

Co by Vás mohlo zajímat
© 2024 Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít. Kontakt: krusnohorsky@krusnohorsky.cz