Krušné hory   Krušnohorsky myslet, žít a snít

Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít

02. března 2009 Řeky, toky, vodopády

Oblasti: , , , | Komentáře: zatím žádný | 858 x přečteno

Po proudu Ohře (5)

V Poohří ustalasoos vulkanická činnost během čtvrohor, přesto je podzemí podél Ohře dodnes živé.

Důkazem toho jsou nejen samotné Karlovy Vary, ale i všudypřítomné vývěry četných minerálních pramenů provázejících řeku od Františkových Lázní až po Doupovské hory. Ve Františkových Lázních jsou prameny využívány mimo jiné k léčbě neplodnosti. Minerální prameny u Dolních Pochlovic pijí místní obyvatelé.

Zajímavý název pramene Bublák mají divoké vývěry oxidu uhličitého v olšině podél říčky Plesné u Vackovce. Na mnohých místech to tu krásně bublá a pění, jak v mělkých jezírkách, tak hlubokých tůňkách. Důkazem a ukázkou toho je i Soos .

Minerální prameny zde pronikají skrz mocnou vrstvu křemeliny. Za sucha pokrývají rozpraskaný křemelitý štít krystaly Glauberovy soli. Rezervace je mimořádně cenná i výskytem slanomilné vegetace. Také po zoologické stránce je zde dost zajímavého. V nepřístupných močálech hnízdí jeřáb popelavý, jehož jediným dalším pravidelným obývaným místem tohoto druhu v Čechách je rybniční soustava u České Lípy.

Čerpáno z publikace Michálek J. & Uhlík P. (2006): Ohře řeka pozoruhodná. – Krajské muzeum Sokolov a Landschaftspflegeverband OV

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (Nehodnoceno)
Loading ... Loading ...

Co by Vás mohlo zajímat
© 2024 Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít. Kontakt: krusnohorsky@krusnohorsky.cz