Krušné hory   Krušnohorsky myslet, žít a snít

Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít

04. března 2011 Přírodní parky

Oblasti: | Komentáře: zatím žádný | 1 320 x přečteno

Přírodní památka Vernéřovské doly

hory

Vernéřovské doly Odval v Halštrovském lese 1 km severovýchodně od Vernéřova u Aše.

Katastrální území: Vernéřov

Nadmořská výška: 638 m

Výměra: 0,26 ha

Vyhlášeno: 1999

Odval ze starého důlního díla s žilníkem. Světově výjimečný typ mineralizace.

Geologie:

Území přírodní památky je tvořeno žilníkem složeným z křemene, amblygonitu a K-živce uloženým v horninách smrčinského krystalinika. Zajímavé jsou také produkty hydrotermální přeměny amblygonitu -augelit, apatit. Podobné parageneze jsou známy pouze z Portugalska či Uralu.

Na odvalech po těžbě vznikla sekundárně antropozem, na kterou navazují rostlé profily kambizemě dystrické s přechodem do kryptopodzolů (typického, rankrového).

Květena

Lokalita je bez vegetačního pokryvu.
Zvířena Zoologické průzkumy dosud neproběhly.

Využití

Území přírodní památky není žádným způsobem využíváno. Průběžně jsou odstraňovány z odvalu dřevinné nálety. Technické zabezpečeni díla proběhlo v roce 1996.

Zdroj:
Plzeňsko a Karlovarsko

Chráněná území ČR XI.

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (Nehodnoceno)
Loading ... Loading ...

Co by Vás mohlo zajímat
© 2024 Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít. Kontakt: krusnohorsky@krusnohorsky.cz