Krušné hory   Krušnohorsky myslet, žít a snít

Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít

23. října 2011 Glosy

Oblasti: | Komentáře: 22 | 2 443 x přečteno

Blatno odmítlo větrnou farmu

Ve středu 19.10.2011 jsem se zúčastnil Veřejného projednávání stavby Větrné farmy (VF) Blatno. Veřejné projednávání je povinný legislativní krok při tvorbě zjišťovacího řízení EIA o dopadu příslušné stavby na životní prostředí. Projednávání vede krajský zastupitel touto činností pověřený, zástupce investora stavby, tvůrce zjišťovacího řízení EIA a jeho hodnotitel jenž by měl tvůrci být oponentem. Měl by….

Kdo jste už někdy zjišťovací řízení EIA studoval tak víte. Pro ostatní: EIA má několik etap a dílčích hodnocení, kdy je oponenturou vyzvána k doplnění toho co podle ní chybí nebo v případě, že není dobře zpracována, k jejímu přepracování. EIA tak v čase nabobtnává o odborné posudky a případné připomínky účastníků řízení, které by měl hodnotitel vypořádat to je zaujmout nějaký postoj a ten zdůvodnit. EIA není zrovna zábavná beletrie ale účastník řízení by si ji několikrát přečíst měl, měl by si ujasnit co znamenají některé odborné termíny aby nebyl v diskusi snadno vyšachován.

Konečně se dostáváme k Blatnu. Asi poprvé, v rámci projednávání některé části Větrného parku Chomutov (VPCH) více zde občané obce Blatno a obcí jím spravovaným toto udělali a přišli na projednávání výtečně připraveni. Projekt VF Blatno je totiž velmi špatně zpracován a směrem k místním občanům je ultraarogantní. Věže větrných elektráren (VTE) vysokých 150 m, které jsou naprojektovány v některých případech i necelých 300m od obydlí, si tvůrci dovolili označit jako v pořádku a hodnotitel ve své zprávě to formuloval tak  „že by neměly způsobovat žádný závažný problém“. Co znamená „neměly by“ kde je definován „závažný problém“?  Nikde.

V hlukové studii její autor připustil, že hluk asi bude překračovat hygienický limit a navrhl aby VTE po určitý čas pracovaly v modu omezující její výkon, tedy v méně hlučném. Zde je zaděláno na naprostý podvod. V první řadě investor stavící VTE kvůli zisku je motivován aby VTE „jely“ pokud možno na maximální výkon v co nejdelším čase. Přistoupit na samém počátku na to, že z nich nedostane to co chce, znamená že je blbý, anebo daleko spíš, že toto nařízení nebude respektovat. To klidně může. Neexistuje žádný mechanismus monitoringu práce VTE, neexistuje instituce, která by si ho dokázala vynutit a není nikdo, kdo by případné porušování režimu sankcionoval. Vše je tlačeno způsobem „postav a pak už se s nikým nebav“.

Vzdálenost 300m od obydlí je naprosto směšná a nerespektuje dokonce ani doporučení výrobce stavět VTE těchto rozměrů 500-700m od obydlí. Sama tato vzdálenost je pořád ještě nedostatečná, ale výrobce je samozřejmě motivován snahou prodat co nejvíce a doporučením na delší vzdálenost si zmenšuje prostor pro jejich umisťování. Co se týče vzdáleností zkušenosti obyvatel osad Nová víska u Domašína a Volyně hovoří něco úplně jiného. Tyto osady jsou dotčeny působením VF Kryštofovy Hamry, která čítá 21ks VTE Enercon o celkové výšce 113m a VF Greenlines se 3ks VTE Nordex podobných parametrů jako Enercon.

 

Nová víska má nejbližší věže cca 900m, Volyně asi 1500m. Hluk je v Nové vísce, za určitých podmínek (roční období, směr větru) takový, že její obyvatelé někdy i týden nespí a budí se s bolestmi hlavy. Ve Volyni se hluk projevuje především v ranních a večerních časech, kdy tvoří asi 2-3 hodinová pásma kdy vítr v osadě utichá ale přes náhorní planinu kde je VF umístěna ještě fouká pořád čerstvý, v té chvíli je slyšet mocný hukot doprovázený v cyklech hlučnými rázy v době kdy se více VTE dostane do fáze stejného natočení rotorů jejichž listy tak procházejí kolem tubusu VTE ve stejném čase. Tato situace trvá někdy i přes celou noc.

Myslíte, že to někoho mimo místních zajímá? Ani náhodou. Není dokonce možné donutit Krajskou hygienickou stanici (KHS) aby na místě provedla faktické a reprezentativní měření hluku, jenž by zahrnovala specifika ročních období, rázu počasí a směry větrů. KHS to odmítá s tím, že jí to zákon nepřikazuje ačkoliv má ve svých stanovách ochranu obyvatelstva a jeho zdraví.

Zpátky k Blatnu. Chci pochválit jeho obyvatele za věcnou a poučenou diskusi, ve které komisi argumentačně naprosto rozcupovali. Chci pochválit zastupitele obce Blatno za statečný a jednoznačně odmítavý postoj vůči stavbě. Přeji jim hodně štěstí a zdárné dotažení tvorby Územního plánu obce, kde se stavbou VF nebude počítáno. Nám, ostatním obyvatelům horských obcí dotčených výstavbou VPCH bych přál do budoucna především obyvatele, kteří nebudou líní si zjistit o VTE potřebné informace a zastupitele více morálně pevné, nenechající se snadno zvenku ovlivnit. Neexistuje totiž nic z toho, čím se investor zaklíná, totiž „veřejný zájem“ a „společenská poptávka“. Existuje pouze hamounský zájem stavět co nejvíc pro co největší zisk, ničící přitom unikátní krajinný ráz Krušných hor, jejich klid a rekreační potenciál a mařící letité úsilí a investice místních obyvatel vybudovat si zde bydlení na slušné úrovni. Jejich nemovitosti by se totiž stavbou VTE v takové blízkosti staly bezcenými.

Napsal Vladimír Štastný  http://vladimirstastny.blog.idnes.cz/

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (11hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading ... Loading ...

Co by Vás mohlo zajímat
© 2024 Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít. Kontakt: krusnohorsky@krusnohorsky.cz