Krušné hory   Krušnohorsky myslet, žít a snít

Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít

30. listopadu 2005 Obce a místa

Oblasti: | Komentáře: zatím žádný | 1 446 x přečteno

Květnov

Květnov, německy Quinau ,Květnov od 1.1. 1951 součástí obce Blatno, leží v nadmořské výšce 627 m. První zmínky zaznamenávají řádové folianty chomutovské komendy německých rytířů v letech 1382-1411. Původ jména Květnov je těžko zjistitelný a všechny výklady jsou jen dohady.Nad Květnovem stával hrádek Neustein, Najštejn. Založil jej drobný šlechtic, zřejmě Jetřich z Alamsdorfu roku 1323. Je velmi pravděpodobné, že k tomuto hradu také patřilo také území dnešního Květnova. Hrad patřil do poloviny 14. století několika členům rodu Alamsdorfů, kteří postupně odprodávaly své podíly německým rytířům.

Majetkové transakce německých rytířů pokračovaly po celé 14 století a na jejich konci jim patřily tři hrady a dalších 31 vesnic mezi které patřil i Květnov.

Kromě jmen plátenických květnovských mistrů a několika zápisů v Deskách zemských nemáme o Květnovu dlouho žádné podrobnější zprávy. Květnov se stal známým vlastně až díky svému poutnímu kostelu Navštívení P.Marie, postavenému u vsi původně jako gotická kaple.

Ne všichni obyvatelé Květnova byli v té době katolíky a ne všichni evangelíci byly schopni se vzdát své víry.
Ještě v roce 1640 odešlo kvůli své víře 5 poddaných.

V roce 1654 žili v Květnově 3 sedláci a 12 chalupníků, z nich jeden také šenkoval.

V roce 1647 byla ke kapli přistavena sakristie a roku 1685 hranolovitá věž. Poslední přestavba zdejšího kostela byla v polovině 18.století. Bylo přistaveno také venkovní poschodí a ohradní zeď. Kostel v Květnově, který byl pronikavě přestaven v období baroka, si zachoval původní pětibocí ukončené presbyterium s gotickými okny a uvnitř s jedním obdélným křížovým polem.

V prvních třech červencových nedělí přicházela do Květnova početná procesí ze širokého okolí i z mnohem větších dálek s prapory, mariánskými obrazy a často i s hudbou.

Zatímco kostel se stal opravdu slavným , žila vesnice-kromě červencových dnů-poměrně klidně. Roku 1787 tam stálo 24 domů, hostinec a na Bílině 2 mlýny.

U Květnova bývaly vysazovány dubové háje kvůli získávání kůry pro výrobu třísla. Roku 1903 byly podchyceny tři prameny a vybudována vodovodní síť , dlouhá 1745m.Elektřina sem byla přivedena z kad.elektrárny r.1922.

Kromě poutního kostela, stojícího na návrší SV od vsi a kapličky, stojící proti hlavnímu vchodu do kostela , bylo v Květnově a jeho nejbližším okolí ještě 5 křížů – jeden z r.1737 stojí dnes přímo na návsi. Za obcí při cestě do Blatna je Madona s dítětem z r.1899 a vlevo při cestě do Květnova smírčí kříž s negativním reliéfem kříže na líci.

Po roce 1990 se pomalu začal měnit i zdejší život. Řada domů byla opravena, mezi nimi i krásné „hrázděnky“ a byla obnovena tradice květnovských poutí. Kostel je zařazen mezi nemovité památky II. kategorie a 9.října 1999 byla znovu vysvěcena zrestaurována soška květnovské Madony..Zdroj: Zdena Bittnerová : Obce chomutovského okresu

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (Nehodnoceno)
Loading ... Loading ...

Co by Vás mohlo zajímat
© 2024 Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít. Kontakt: krusnohorsky@krusnohorsky.cz