Krušné hory   Krušnohorsky myslet, žít a snít

Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít

18. září 2017 Zajímavosti

Oblasti: , | Komentáře: zatím žádný | 1 704 x přečteno

Židovský hřbitov v Drmoulu

Drmoulský židovský hřbitov se nachází na svahu lesnatého kopce nedaleko Panského vrchu a jako většina vesnických židovských hřbitovů byl založen ve značné vzdálenosti od nejbližšího sídla.

Přesná doba vzniku pohřebišté neni známá, ale hřbitov je zakreslen již na mapě chodovoplánského panství z roku 1676 a nejstarší dochované náhrobky pocházejí z konce 17. a počátku 18. století.

Na hřbitov byli zesnulí z okolních vesnic pohřbíváni naposled v prvni polovině 20. století.

Původně byl hřbitov od okolí oddělen obvodovou zdí, která je vyobrazena i na mapě z roku 1676. Na fotografiích z počátku 20. století je ještě patrná novější obvodová dřevěná ohrada, která na snímcích z roku 1947 již chybí a hřbitov volně přechází do zalesněné krajiny.

Podle dobových záznamů bylo v roce 1947 na hřbitově 23 řad po 30 náhrobcích (celkem 690 náhrobků), výhradně typu stély. Historicky cenné jsou především starší náhrobky barokního a klasicistního typu, které jsou zdobené ornamenty.

K obnově poničeného židovského hřbitova došlo po roce 1989.

Do Čech a na Moravu se Židé doslali přes Španělsko, Francii a Německo a jejich přítomnost v západo¬české příhraniční oblasti poprvé dokládá zákoník Přemysla Otakara II. „Statuta Judacorum“ z roku 1262.

Židé se od středověku směli v českých zemích usazovat pouze se svolením panovníka nebo šlechty a byli nuceni opakovaně platit nejrůznější poplatky, cla a daně.

Židovská menšina v obci Drmoul je poprvé uváděna v roce 1655, kdy z celkového podnětu 150 obyvatel bylo osm Židů. V roce 1683 byli Židé vyhnáni z nedalekého města Planá a se souhlasem pána Haimhausenů se směli usídlit i v Drmoulu. V roce 1803 byla v obci postavena synagoga (zbořena v roce 1938) a v letech 1861 až 1889 zde byla samostatná židovská škola.

V roce 1895 žilo ve vsi 101 Židů i celkem 902 obyvatel, v roce 1930 už jen 40. Poslední židovské rodiny opustily Drmoul z obavy před německým fašismem v říjnu 1938 a později se již zpět nevrátily.

Známými osobnostmi, které prožily část života v drmoulské židovské komunitě, jsou zakladatel amerického reformního judaismu rabín Isaac Mayer Wise (1819 – 1900) a český spisovatel Norbert Frýd (1913 – 1976), který popisuje zdejší židovskou obec ve svých knihách „Hedvábné starosti“ a „Vzorek bez ceny i pan biskup“.

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (1hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading ... Loading ...

Co by Vás mohlo zajímat
© 2024 Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít. Kontakt: krusnohorsky@krusnohorsky.cz