Krušné hory   Krušnohorsky myslet, žít a snít

Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít

10. května 2009 Charakteristika Krušných hor

Oblasti: | Komentáře: zatím žádný | 3 354 x přečteno

Podkrušnohorské proměny, jezera nahradí doly

V příštích 40 letech má v severozápadních Čechách vzniknout na místě velkých zbytkových jam po těžbě uhlí celkem osm jezer s maximální hloubkou od 23 do 170 m, celkovou plochou 4 500 ha a objem vody 2,3mld m3.

Jezera zbytkových jam budou jedním z nejvýraznějších prvků nově vytvářené krajiny, obnovené po devastaci způsobené povrchovou těžbou hnědého uhlí.

Sanaci a rekultivaci zbytkových jam po těžbě je možno realizovat třemi způsoby:

– zbytkovou jámu zpětně zasypat vhodným materiálem

– zbytkovou jámu nechat ve stavu po ukončení těžby, tzn. nezasypávat ani
nezaplavovat

– zbytkovou jámu zaplavit vodou

Každá z těchto variant má své výhody a nevýhody. Varianta zpětného zásypu je ekonomicky mimořádně náročná, prodlužuje negativní důsledky hornické činnosti a likviduje již částečně rekultivované území. V podmínkách postupného útlumu těžeb v rámci podkrušnohorských revírů je prakticky nerealizovatelná (zejména s ohledem na potřebné mimořádně vysoké objemy hmot). Význam má jen tehdy, pokud tato zbytková jáma může být využívána pro ukládání skrývky z jiného vhodně situovaného lomu.

Varianta nezasypání a nezaplavení zbytkové jámy je ve výjimečných případech realizovatelná a bude v budoucnu pravděpodobně ještě hodně diskutovaná (problematika úprav konečných svahů z hlediska geotechnické stability, způsobu rekultivace či ponechání sukcesi svahů této zbytkové jámy), především s ohledem na nutnost dosažení vyrovnané vodohospodářské bilance území.

V případě jejího nedosažení se může stát tato varianta variantou se zatopením, avšak v období až několika set let.

Poslední variantou je zatopení zbytkových jam vodou. Zdánlivě jednoduchá záležitost má však řadu úskalí. Ta vyplývají hlavně z relativního nedostatku vody pro jejich napouštění v rámci severočeské hnědouhelné pánve a z její kvality.

V současnosti již probíhá napouštění dvou jezer. Je to jezero Milada nedaleko Chabařovic a jezero Most v sousedství stejnojmenného města.

Severočeská hnědouhlená pánev

název lomu zahájení napouštění plocha (ha) objem vody(mil.m3)
Chabařovice 2001 226 35
Ležáky 2006 322 73
ČSA 2020 701 (1259) 237 (768)
Vršany(Šverma) 2030 (2050) 342 (390) 35 (73)
Bílina 2037 1145 645
Libouš 2038 640 (1083;511) 110 (248 ; 80)

Sokolovský revír

název lomu zahájení napouštění plocha (ha) objem vody(mil.m3)
Medard – Libík 2009 501 138
Jiří – Družba 2038 1323 515
1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (Nehodnoceno)
Loading ... Loading ...

Co by Vás mohlo zajímat




© 2024 Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít. Kontakt: krusnohorsky@krusnohorsky.cz