Krušné hory   Krušnohorsky myslet, žít a snít

Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít

07. srpna 2009 Zajímavosti

Oblasti: | Komentáře: zatím žádný | 2 402 x přečteno

Božídarské sejpy

Víme co jsou sejpy?
Božídarské sejpy

Černý potok a další potůčky v okolí Božího Daru jsou doprovázeny po obou březích nápadnými nerovnostmi – nízkými pahorky a mělkými prohloubeninami. Také porost pahorků je odlišný od okolí. Jsou porostlé vřesem, kociánkem dvoudomým, brusinkou a chráněnými druhy rostlin prhou chlumní a šichou černou. Zblízka zjistíme, že pahorky jsou tvořeny štěrkopískem z drobných úlomků hornin a zrnek křemene, živce a slídy. Jedná se tudíž o rýžovnické pahorky – sejpy – zbytky po středověkém rýžování cínové rudy, které jsou dnes charakteristickým a malebným prvkem krajiny v okolí Božího Daru a zároveň vhodným biotopem pro řadu druhů rostlin. část z nich je registrována jako chráněný krajinný prvek a tím chráněna před možným zničením.

Sejpy najdeme rozsety ve velké části Krušných hor – podél vodotečí uvnitř Národní přírodní rezervace Božídarské rašeliniště, podél Černého potoka od Božího Daru až k Rýžovně, na Hřebečné, na potocích v okolí Horní Blatné i v povodí říček Rolavy a Rotavy. Jejich rozšíření napovídá o rozsáhlé těžbě cínových rud v Krušných horách.

Krušnohorská cínová ložiska se nalézají v nejsvrchnějších partiích žulových těles nebo v jejich bezprostřední blízkosti. Rozvětralé rudní žíly poskytly materiál pro vznik druhotných ložisek cínovce na svých výchozech nebo v náplavech vodních toků. tato ložiska pak byla zpravidla těžena nejdříve – byla totiž snadno přístupná a těžba rudných minerálů rýžováním nebyla příliš obtížná.

Rýžování je prastará dobývací metoda spočívající na principu oddělení těžkých rudných minerálů od lehčích částic proudem vody. Osou rýžovnických prací byly přirozené vodní toky, protékající cínonosnými náplavy. Propraný rudný materiál byl dále čištěn a upravován a ze zbytků byly postupně vršeny sejpy. Přestože proces byl ve své podstatě jednoduchý, cínovec takto získaný byl považován za nejčistší rudu a cín z něho vyrobený byl označován zvláštní značkou revíru. Příčina dobré kvality cínu z rýžovišť spočívala v tom, že během dlouhých dob byla cínovcová ruda zbavena přirozeným způsobem nežádoucích příměsí, především pyritu a arsenopyritu.

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (Nehodnoceno)
Loading ... Loading ...

Co by Vás mohlo zajímat
© 2024 Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít. Kontakt: krusnohorsky@krusnohorsky.cz