Krušné hory  Krušnohorsky myslet, žít a snít

Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít

01. října 2009 Charakteristika Krušných hor

Oblasti: | Komentáře: 1 | 2 480 x přečteno

Krušné hory – čísla a fakta

Proč zrovna Krušné hory mají v názvu krušné? I když krušnohorské podnebí a život zdejších obyvatel byl krušný, tak odtud vítr nevane. Název vznikl tím, že Krušné hory byly významné svojí těžbou, v těchto horách byla objevena bohatá naleziště nejrůznějších rud, včetně stříbrných.
Sloveso „krušit“ znamenalo ve staročeštině „těžit“. Z toho plyne, že při těžbě vznikal krušec, což byly právě hroudy vytěženého nerostu. A právě krušec „může“ za Krušné hory. Jak vůbec takové krušení probíhalo? Všechny dobývací práce se prováděly ručně pomocí dlátek, kladiv, želízek a sochorů. Někdy si horníci pomáhali i ohněm. Žár hořícího dřeva způsobil rozpukání horniny a její snadnější odlamování.

  1. ohraničují českou kotlinu, postupují v délce 130 km od jihozápadu k severozápadu
  2. nejdelší pohoří v České republice, po celé délce sousedí s Německem
  3. nejvyššími vrcholy jsou na české straně Klínovec (1244m n. m) a na saské Fichtelberg (1214 m n. m)
  4. první obyvatelé se objevují pod Krušnými horami v mezolitu ( před 10 000 lety)
  5. souvislejší osídlení zde nacházíme až koncem doby bronzové ( kolem r.1000 př. n. l.)
  6. od 13. století dochází k postupné kolonizaci vyšších poloh, zejména německým obyvatelstvem
  7. v 16. století byl Jáchymov s 18 000 obyvateli druhým největším městem v Čechách
  8. rozvoj oblasti Krušných hor je způsoben v poč. 16. století objevením a následnou exploatací ložisek stříbrných a jiných kovů
  9. v 17. a 18. století dochází k úpadku těžby
  10. roku 1871 byla uveden do provozu trať buštěhradské dráhy z Chebu do Chomutova, roku 1899 byla zdvojkolejněna
  11. roku 1899 propojení Karlovarska a Saska železnicí přes Nejdek a Pernink do Johanngeorgenstadtu
  12. lesnatost Krušných hor dosahuje 80 procent, převažují smrkové porosty
  13. Přebuz je nejmenším městem v České republice
  14. za třicetileté války došlo v Krušných horách k přemnožení vlků, k jejich vyhubení došlo počátkem 18. století
  15. za třicetileté války žilo v Krušných horách v lesích mezi Horní Blatnou a Vejprty asi 60 medvědů, poslední byl zabit v době Marie Terezie na úpatí Klínovce.
  16. nejvyšší denní přírůstek výšky sněhové pokrývky, 235 cm, byl zaznamenán na stanici Český Jiřetín ve dnech 4. – 6.3 1965.
  17. nejbohatším na srážky jsou vrcholové partie Krušných hor (Moldava – 1001mm, okolí Klínovce – 1000mm, Přísečnice, Fláje – 900mm za rok).
  18. Boží Dar je nejvýše položené město v ČR
  19. Božidarský Špičák je nejvýše položená čedičová kupa v ČR , zřejmě i v Evropě
  20. v Potůčkách je asi největší vietnamská tržnice u nás, sloužící hlavně německým občanům
  21. v bývalé šachtě Vlčí jámy u Horní Blatné se ještě donedávna držely zbytky sněhu i v parném létě („díky“ německým turistům roku 2005 sníh zmizel)
  22. najdeme zde absolutně největší počet větrných elektráren
  23. najdeme zde mnoho rozhleden a objevíme zde překvapivě velký počet přírodních rezervací
  24. nejvyšší denní úhrn srážek 121 mm byl naměřen 11.7.1937 na stanici Kalek.

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (Nehodnoceno)
Loading ... Loading ...

Co by Vás mohlo zajímat
© 2024 Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít. Kontakt: krusnohorsky@krusnohorsky.cz