Krušné hory   Krušnohorsky myslet, žít a snít

Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít

20. října 2010 Přírodní parky

Oblasti: | Komentáře: zatím žádný | 1 050 x přečteno

Buky nad Kameničkou

Krásu této přírodní památky můžeme ocenit zvláště v podzimních měsících. Pokud odbočíme na Kameničce , zhruba sto metrů za hrází vlevo do stoupání, dovede nás cesta po 1,5 km do centra zmiňované přírodní památky.

Přirozený, asi 200 let
starý komplex bukoklenového lesa uprostřed rozsáhlých imisních holin v
severozápadní části Krušných hor má velký význam z hlediska zachování genofondu
původních lesních dřevin v Krušných horách.

KVĚTENA
Vegetace chráněného území náleží k bikovým bučinám s
bylinným patrem, v němž se uplatňují věsenka nachová (Prenanthes purpurea),
kokořík přeslenatý (Polygonaturn verticillaturn), pstroček dvoulistý (Maianthemurn
bifolium), sedmikvítek evropský (Trientalis europaea), některé druhy kapradin —
kaprad‘samec (Dryopteris filix-mas), kaprad‘ rozložená (Dryopteris dilatata),
bukovník kapraďovitý (Gymnocarpiurn dryopteris).

ZVÍŘENA
Z lokality jsou uváděny běžné boreální druhy. Ze savců je hojný jelen evropský
(Cervus elaphus) a prase divoké (Sus scrofa). Zptáků byl pozorován čáp černý
(Ciconia nigra), konipas horský (Motacilla cinerea), holub doupňák (Colurnba
oenas) a skorec vodní (Cinclus cinclus).

LESNICTVÍ

Přírodní
rezervace tvoří významný stabilizační prvek v imisemi postižené oblasti
Krušných hor. Jedná se o ojedinělou lokalitu původních bučin. Stromy jsou v
rezervaci vitální, plodí a přirozené zmlazení výrazně pomáhá k obnově.
Vtroušeny jsou další dřeviny, hlavně javor klen, smrk ztepilý, ojediněle jilm
horský.

VYUŽITÍ
V lesních porostech se hospodaří podle lesního hospodářského plánu, zpracovaného v
součinnosti s ochranou přírody s ohledem na zachování genofondu porostu.

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (Nehodnoceno)
Loading ... Loading ...

Co by Vás mohlo zajímat
© 2024 Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít. Kontakt: krusnohorsky@krusnohorsky.cz