Krušné hory   Krušnohorsky myslet, žít a snít

Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít

25. listopadu 2010 Přírodní parky

Oblasti: | Komentáře: zatím žádný | 1 160 x přečteno

Přírodní rezervace Malé jeřábí jezero

Horské rašeliniště vrchovištního typu ležící u státní hranice s Německem na plochém hřbetu Přebuzské hornatiny v západní části Krušných hor.


Katastrální území: Jelení

Nadmořská výška: 920 – 930 m.n.m

Výměra: 6,02 ha

Vyhlášeno: 1969

Rašeliniště je dokladem přirozeného vývoje rostlinných a živočišných společenstev horských vrchovišť v Krušných horách.

Geologie

PR leží plochém sedle holoroviny mezi Jeřábím vrchem a Vysokým vrchem (946,1 m n. m,). Horninovým podkladem jsou biotitické ai muskoviticko-biotitické žuly karlovarského plutonu. Pudní pokryv je tvořen organozemí typickou (glejovou), která přechází do gleje organozemního (místy rasšlinné variety typického gleje), V širokém okolí rezervace se vyvinuly podzoly (kambizemní, humusový, organozemní).

Květena

Ve vrchovištním společenstvu svazu Sphagnion medii převládají rašeliníky, porosty suchopýru, šichy černé (Empetrum nigrum) a borovice Pinus Xpseudopumilio, po obvodu vrchoviště kvalitní podmáčené as. Bazzanio-Piceetum a rašelinné smrčiny a s. Spagno-Piceetum se suchopýrem pochvatým (Eriophorum vaginarum), rašeliníkem magelánským (Sphagnum megcllanicum), kyhankou stvolatou (Andromeda polifolia). Na otevřených stanovištích rostou společenstva ostřice mokřadní s rosnatkou anglickou na německé straně přírodní rezervace. Bohatě jsou vyvinuta společenstva mechů, především rašeliníků.

Zvířena

Druhově nepříliš bohatá, ale charakteristická fauna jehličnatých lesů. Entomofauna území byla poničena aplikací insekticidů v 70. a 80. letech 20. století. Běžné jsou čečetka zimní (Carduelis flammea), linduška luční (Anthus pratensis) a křivka obecná (Loxia curvirostra). V blízkém okolí chráněného území byl prokázán pravidelný výskyt nejmenší evropské sovy – kulíška nejmenšího.

Využití

Před několika lety byla okrajová část PR nepovoleně odvodněnay což způsobilo narušení zejména rašelinných smrčin.

Poznámka

Přírodní rezervace je přístupná veřejnosti po lesní cestě ze zaniklé osady Jelení u Nových Hamrů. Na německé straně plynule navazuje mnohem větší rezervace stejného jména i charakteru (Naturschutzgebiet »Kleiner Kranich See“). Obě jsou součásti širšího systému příhraniční spolupráce v ochraně přírody.

Poznámka:
Přírodní rezervace je přístupná veřejnosti po lesní cestě ze zaniklé osady Jelení u Nových Hamrů. Na německé straně plynule navazuje mnohem větší rezervace stejného jména i charakteru ( Kleiner Kranichsee), kde můžeme navštívit dřevěný chodník s vyhlídkou.

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (Nehodnoceno)
Loading ... Loading ...

Co by Vás mohlo zajímat
© 2024 Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít. Kontakt: krusnohorsky@krusnohorsky.cz