Krušné hory   Krušnohorsky myslet, žít a snít

Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít

04. března 2011 Přírodní parky

Oblasti: | Komentáře: zatím žádný | 1 555 x přečteno

Přírodní rezervace Hamrnický mokřad

Hamrnický mokřad Údolní niva bezejmenného toku mezi Velkou Hleďsebí a Hamrníky, mezi Malým ostrovním rybníkem na severu a Ohradským rybníkem na jihu.

Katastrální území: Úšovice

Nadmořská výška: 545-548 m

Výměra: 6,64 ha

Vyhlášeno: 1999

Posláním přírodní rezervace je ochrana a zachování biotopu početných populací ohrožených a silně ohrožených rostlinných druhů s doprovodnými mokřadními společenstvy


Geologie:

Údolní niva na terciérní výplni Chebské pánve. Pokryv tvoří pestrá katéna hydromorjhích půd od typického (organozemního) gleje a typické (glejové) organozemě až po celky pseudogleje typického s kambizemí pseudoglejovou.

Květena:

Území rezervace spadá do mezofytika. Nacházejí se zde olšiny, rákosiny, nízkoostřicové porosty, porosty břehů vodního toku, keřovité vrbové porosty a zrašelinělé plochy. Ke chráněným druhům patři např. klikva bahenní (Oxycoccus palustris), rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia) a kruštík bahenní (Epipactis palustris). Z druhů ohrožených zde roste prha arnika (Arnica mon-tana), prstnatec májový pravý (Dactylorhiza majalis subsp. majalis), vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata) a upolín nejvyšší (Trollius altissimus), který na území okresu Cheb roste jen ve Slavkovském lese.

Zvířena:

Zoologický průzkum zatím nebyl proveden.

Využití:

Lokalita není hospodářsky využívána. Do budoucna bude nutná korekce náletů dřevin, zejména v místě zatím početné populace kruštíku bahenního.

Poznámka:

V minulosti byla provedena úprava vodního toku a meliorace luk, která však díky místním podmínkám nebyla příliš úspěšná. Na místě dříve ručně kosených luk se vyvinula mokřadní společenstva. V letech 1993-1999 byla lokalita vedena jako přechodně chráněná plocha, po doplňujícím botanickém průzkumu byla vyhlášena přírodní rezervaci.

Zdroj:
Plzeňsko a Karlovarsko

Chráněná území ČR XI.

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (Nehodnoceno)
Loading ... Loading ...

Co by Vás mohlo zajímat
© 2024 Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít. Kontakt: krusnohorsky@krusnohorsky.cz