Krušné hory   Krušnohorsky myslet, žít a snít

Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít

22. července 2012 Glosy

Oblasti: | Komentáře: zatím žádný | 852 x přečteno

Boj proti větrníkům – aneb jak o.s.Krušno pouštělo balónky

Pouštění balónků naším Občanským sdružením nebylo způsobeno dětinskou snahou si po čase zase s něčím pohrát, ale uvést na pravou míru tvrzení investora chystané největší stavby větrného parku u nás, Větrného parku Chomutov (VPCH).

O VPCH jsem psal mnohokrát zde i jinde. To, na co jsme jako Občanské sdružení (o.s.) opakovaně naráželi, byla neexistence zpracování studie krajinného rázu (KR) po vybudování parku. Investor, (APB Plzeň) se jejímu vypracování dlouhodobě bránil a všemožně ho v čase oddaloval a velmi dobře věděl proč. Takováto megastavba samozřejmě KR naruší a i ti nejpodjatější zpracovatelé studií to musí, byť s okecávací formulí,  připustit.

Výsledkem našeho tlaku na zpracování KR byl naprosto diletantský a účelově zpracovaný dokument firmy AREA Group (projektová firma pracující v žoldu APB Plzeň), ve kterém samozřejmě všechno vyšlo tak jak mělo a nic nebránilo mohutné výstavbě a radostným větrným zítřkům.

To, oč se jednalo, byla předpokládaná viditelnost postavených věží na západ od města Výsluní. Podle dříve zpracovanéhoÚzemního plánu města Výsluní, nesmějí být vybudované věže větrných elektráren ze stanoveného místa (areál kravína u vjezdu do města ze směru od Chomutova), viditelné.  Zpracovaná studie od Area Group to samozřejmě slibovala,  nicméně nám, vesnickým prosťáčkům, vrtalo v hlavách, kampak že to AREA Group ty věže o celkové výšce 150m vlastně schová. Vždyť měly být budovány na kopci za městem, v nadmořské výšce převyšující výšku polohy města Výsluní.

Proto jsme se rozhodli si fakta uvedená ve studii KR  AREA Group ověřit v praxi. Jak na to? Vypustit balónek naplněný heliem na vlasci o předpokládané výšce věže VTE byl téměř okamžitý nápad, nicméně věc nebyla tak snadná, jak se na první pohled jevila. Nebylo tak snadné sehnat balóny o velikosti, které by byly viditelné na přepokládanou vzdálenost téměř 3km. Co bylo ale vůbec nejtěžší, byl termín bezvětří, v kterém bylo potřeba zalarmovat nezbytný počet ochotných osob k provedení experimentu.

Kóty jednotlivých věží VTE jsme si nechali zaměřit  geodetickou firmou Geokart-TC s.r.o. V našem původním plánu bylo provést vizualizaci všech zamýšlených věží. V praxi se to ukázalo jako obtížně proveditelné pro nestálé větrné podmínky a časovou náročnost. Nakonec jsme zaměřili tu nejníže položenou (LH 9) ve výšce 820m n.mořem. Pro celkový výsledek posloužila naprosto vyhovujícím způsobem.

Věc jsme nakonec provedli tak, že balóny (3ks o průměru 70cm  na společném úvazku) byly vypuštěny na dvou vlascích, z nichž jeden sloužil k vlastnímu úvazku a sledování celkové délky odmotaného vlasce a druhý ke korekci jeho polohy, protože absolutní bezvětří, zvláště ve výšce okolo 100m, je v naší oblasti nemožná situace.

První den se kvůli příliš silnému větru věc nezdařila,  protože snos balónů větrem byl příliš velký  a ač šel korigovat druhým vlascem, nedařilo se nám dosáhnout přepokládané výšky věže. Na druhý pokus, brzo ráno následujícího dne, jsme byli úspěšnější  a přibližné předpokládané výšky gondoly VTE LH 9, tedy nejníže položené věže VTE, se nám podařilo dosáhnout.

Jasně se ukázalo, že tvrzení AREA Group, že „všechno bude schované za kopcem a nic nebude vidět“, se nezakládá na pravdě. Nejenom, že bude vidět gondola věže, jak dokládá přiložená fotografie,  ale prakticky bude viditelná i s celými rotorovými listy a budou vidět i další, neboť jsou v ještě větších nadmořských výškách. Co je však ještě horší ? Tím, že budou na běžný, přímý dohled, nic nebrání šíření hluku, jemuž by bylo město Výsluní, obce Volyně a Nová víska u Domašína vystaveny. Výsluní a obec Volyně se totiž nachází přesně ve směru převažujících směrů větru tj. západní pro Volyni, jihozápadní pro Výsluní a severozápadní až severní pro Novou vísku u Domašína. Hlukem by byly zasaženy i obce Kýšovice, Sobětice a Třebíška.

Nejsmutnější na celé věci je, že naprosto vylhaný a účelově vykonstruovaný dokument firmy AREA Group posvětil svým jménem s jinak nezpochybnitelnou odbornou erudicí Doc. ing. arch. Vorel CSc aniž by zde byl osobně přítomen a aniž by se zpracovatelů zeptal, jakpak že to ke svým výsledkům přišli. Tohle jednání je naprosto ukázkové. Celý zbytek republiky vidí krušnohorskou a podkrušnohorskou oblast pořád jako území zdecimované sirnými imisemi,  povrchovým těžením hnědého uhlí a chemickou výrobou a zvykl si ji používat jako svoji latrínu. Je něco sporného ve vlivu na životní prostředí? Šup s tím na severozápad. Naposledy to byly kaly z lagun z Ostravska, které jako nebezpečný odpad vypakovali z Polskaale v Čížkovické cementárně na Litoměřicku budou páleny jako výborné palivo, které splňuje všechny hygienické limity anemá ten nejmenší škodlivý vliv,  nebo obrovský sklad nebezpečných látek, který by chtěl investor vybudovat mezi Novými Spořicemi a Chomutovem.

Závěrem o.s. Krušno tedy je:

Výstavbou větrných elektráren směrem od Výsluní k Rusové dojde ke znehodnocení krajinného panoramatu a narušení  dominanty kulturní památky kostela sv. Václava.

Stavba je v rozporu s ustanovením o viditelnosti větrných elektráren v Územním plánu města Výsluní.

Odkaz na zpracování KR Area group zde:  http://www.oskrusno.estranky.cz/clanky/krajinny-raz.html

http://vladimirstastny.blog.idnes.cz/

Kostel ve Výsluní

jak se pouští balonek

strašidla nad Novou Vsí

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (Nehodnoceno)
Loading ... Loading ...

Co by Vás mohlo zajímat
© 2024 Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít. Kontakt: krusnohorsky@krusnohorsky.cz