Krušné hory   Krušnohorsky myslet, žít a snít

Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít

30. března 2018 Hrady, stavby

Oblasti: | Komentáře: 1 | 2 034 x přečteno

Nejstarší kostel v Krušných horách

Kostely od nepaměti vyjadřují touhu po pevném bodu. Symbolizovaly sepětí lidí s jejich obcí a krajem, vyjadřovaly lásku k domovu i ochotu ke vzájemnému smíření mezi věřícími i nevěřícími. Krušnohorské obce měly většinou podobu dlouze protažených obcí a kostely a fary se většinou stavěly uprostřed.

Svou výškou dosahovaly výškové úrovně okolních selských dvorů nebo je přečnívaly, a ve vesnické zástavbě představovaly výraznou stavební skupinu. Jen tam, kde se musel brát ohled na sousední vesnici, stavěl se kostel na dolním nebo horním konci obce.

Kostel svatého Jakuba Většího je nejstarším dochovaným kostelem v Krušných horách. Jedná se o římskokatolický kostel zasvěcený svatému Jakubu Většímu v Louchově v okrese Chomutov. Od roku 1958 je chráněn jako kulturní památka České republiky. Kostel stojí v areálu hřbitova u rozcestí v jižní části vsi.

Kostel svým významem daleko přesahuje hranice obce Louchov, neboť díky nepříznivým vlivům, které zasáhly Krušnohoří je bezesporu nejstarším dosud stojícím kostelem v celých Krušných horách.

Největší zásah do středověkého rázu stavby představovalo zboření západní stěny lodi a jejího rozšíření o 5m společně s probouráním a zvětšením oken. Kostel byl založen přibližně v 60tých letech 13. století řádem cisterciáku z nedalekého saského Grünhainu v tzv. přechodném slohu. Založení dosvědčují nejen písemné prameny ale i zachovalý raně gotický sanktuář vytesaný z jednoho kusu kamene a intaktně dochovaný ve zdi kostela.

Stavba se nacházela po zbytek 13. století v blízkosti významné obchodní stezky z Halle do Prahy, jejímž hlavním artiklem byla sůl. Během 14. století význam kostela upadal společně se zánikem této kupecké.

V průběhu 15. století dochází pak k zásadní pozdně gotické přestavbě a opevnění stavby i areálu s aktivními prvky obrany, čímž získal Louchov svou kostelní tvrz. Opevnění kostela spočívalo ve zvýšení římsy kostela se zbudování dřevěného patra nad kněžištěm a vybudování zvýšené obranné zdi areálu se střílnami. Existenci patra doposud ukazují zbytky vchodu nad kněžiště vyzděné v jeho římse. Nález zbytků tesané střílny ve zdi či zachovaná kapsa pro masivní závoru hlavních dveří nesporně připomíná zapomenutou existenci opevněného kostela v Louchově.

V průběhu 18. století došlo posledním významným úpravám areálu jako přístavbě lodi, zbudování sakristie a úpravě střechy výstavbou malé věžičky se zvonem.

Největší pohromu přinesla kostela pak druhá polovina 20. století, kdy kostel od 60tých let postupně chátral a většina barokních úprav se zřítila společně s celou střechou. Drsné podnebí Krušných hor završilo dílo zkázy svým erozivním působením, kdy se jednotlivé části stavby započaly svůj rozpad.

V současnosti probíhá jeho pozvolná rekonstrukce.

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (1hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading ... Loading ...

Co by Vás mohlo zajímat
© 2024 Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít. Kontakt: krusnohorsky@krusnohorsky.cz