Krušné hory   Krušnohorsky myslet, žít a snít

Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít

25. září 2018 Charakteristika Krušných hor

Oblasti: | Komentáře: zatím žádný | 614 x přečteno

Přírodní park Erzgebirge/Vogtland (Krušné hory/Vogtland)

Mezi vogtlandskýml lázněmi Bad Elster a východokrušnohorskou obcí Holzhau se rozprostírá Přírodní park Erzgebirge/Vogtland.

Má rozlohu 1 495 kilometrů čtverečních a rozprostírá se se podél sasko-české hraníce, v rámci správního uspořádání Saska patří do kraje Chemnitz. Zahrnuje vyšší polohy pohoří Elstergebirge („Stračích hor“), západního a středního Krušnohoří i části východního Krušnohoří v nadmořské výšce nad cca 500 m. Z celkové plochy parku připadá 61 % na les, 30 % na zemědělskou půdu a pouze 9 % na osídlené území. Na území přírodního parku je 70 měst a obcí v okresech Vogtland, Erzgebirge (Krušné hory) a Mittelsachsen (Střední Sasko). Se svými 297 000 obyvatel patři Krušné hory a Vogtland k nejhustěji zalidněným pohořím ve střední Evropě.

V současné době se v přírodním parku nachází 181 místních přírodních památek (FND), 14 chráněných krajinných oblastí (LSG), 45 chráněných přírodních oblastí (NSG), 48 lokalit systému Natura 2000 spadajících do oblasti ochrany stanovišť a druhů (FFH) a osm mezinárodně uznávaných ptačích oblasti (Special Protection Areas / SPA). V přírodním parku má zvláštní význam sladění ochrany přírody a krajiny s její funkci rekreační. Ve vyšších polohách Krušných hor bylo zjištěno mnoho rostlin a živočichů, patřících k evropsky silně ohroženým druhům. Zachování krajinného rázu s vysokým podílem zelených ploch vyžaduje při jejích zemědělském využití extenzivní ekologickou produkci. Krásy krajiny, pestrá příroda, bohatá kultura, dobře značené turistické cesty a mnoho sportovních možností tvoří základ pro celoroční rekreační využívání krajiny.

Její historii po mnoho století formovalo hornictví, což dokládají početné věcné památky. Rozmanité památky sakrálního i světského stavebního umění se nacházejí zejména v horních městech. Mnoho technických památek je dokladem vývoje řemesel a průmyslu. Do této kategorie patří pozůstatky hornické činnosti, přepravní a vodní systémy, dopravní zařízení i továrny, v nichž se zpracovávalo například dřevo nebo textil. Ke kulturnímu dědictví regionu patří i památky vypovídající o dřívějším pracovním a životním stylu, místní lidové umění a místní slavné osobnosti.

Horské hřebeny jsou vydatným zdrojem vody – osm z devíti údolních přehrad slouží k zásobování pitnou vodou.

přehrada Carlsfeld

sosa

rašeliniště

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (Nehodnoceno)
Loading ... Loading ...

Co by Vás mohlo zajímat
© 2024 Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít. Kontakt: krusnohorsky@krusnohorsky.cz