Krušné hory   Krušnohorsky myslet, žít a snít

Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít

30. listopadu 2008 Zajímavosti

Oblasti: | Komentáře: zatím žádný | 1 449 x přečteno

Vysoká pec a Kamenný hřib v Šindelové

Torzo železářské vysokopecní huti v Šindelové je Šindelová pec kulturní památkou v oblasti, kde jsou počátky těžby a zpracování železných rud datovány do 14. století. Vysoká pec v Šindelové byla součástí železáren založených v roce 1839, kromě vysoké pece tvořily závod válcovny, kalírny a hamr. Parní stroj k pohonu mechanismů byl jedním z prvních v českých zemích.
Bylo zde využito dvou světových patentů: pocínování, později pozinkování a kontinuálního rytí. Objevilo se též první zpracování strusky na tvárnice. Velká krize roku 1933 se projevila nepokoji a stávkami, které zasáhly i zdejší železárny. Ty, na základě těchto skutečností, změnily částečně svou výrobu.
Na konci dvacátých let minulého století tu pracovalo 920 zaměstnanců.

Nachází se 350 m. od obecního úřadu směrem na Rotavu po levé straně.Na jaře roku 2008 vichřici Emma nepadly za oběť jen střechy a lesy, ale právě také objekt bývalé vysoké pece.

„Zřítil se celý kamenný štít – trojúhelník se základnou dlouhou asi osmnáct metrů,“ upozornil včera obyvatel Šindelové Rudolf Kovařík.

Na návrší nad Šindelovou se nachází přírodní památka Kamenný hřib. Jde o bizarní uskupení balvanů vzniklé bez zásahu lidské ruky – přírodním zvětráváním žuly v kryogenních podmínkách v pleistocénu, s přispěním větrné abraze v subarktickém prostředí bez vegetace. Je tvořen porfyrickou biotitickou žulou karlovarského masivu.

Obec je také známa svým unikátním výskytem meteorologických abnormalit, proto se zde nachází měřící stanice ČHMÚ pana Rudolf Kovaříka .

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (Nehodnoceno)
Loading ... Loading ...

Co by Vás mohlo zajímat
© 2024 Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít. Kontakt: krusnohorsky@krusnohorsky.cz