Krušné hory   Krušnohorsky myslet, žít a snít

Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít

18. září 2012 Přírodní parky

Oblasti: , | Komentáře: zatím žádný | 3 448 x přečteno

Národní přírodní rezervace Rolavská vrchoviště

Nově vytvořená přírodní rezervace se nalézá mezi osadami Rolava, Jelení a německým Carsfeldem,  kde mimochodem najdeme nejvýše položenou přehradu v těchto horách.

Rolavská vrchoviště získala mimořádnou ochranu hlavně díky velmi zachovalému komplexu horských rašelinišť a podmáčených smrčin s jejich typickou flórou a faunou.

V oblasti jsou místa  s řadou jezírek s charakteristickou krajinou a s porosty borovice bažinné nebo podmáčenými a rašelinnými horskými smrčinami.

Jedinečnou flóru v této oblasti Krušných hor zastupuje například bohatá populace rosnatky anglické, kyhanky sivolisté, ostřice mokřadní a šichy černé. Východní část území hostí jedinou plodnou populaci blatnice bahenní v Krušných horách.

Stručný popis území

1)rozsáhlá vrchoviště

Brumiště (Brummeisen moor) – nalézá se v mělké pánvi východně od Jeřábí hory, je rozděleno na severní a jižní část středovým laggem a bývalým hraničním průsekem, je význačné kaskádovitým uspořádáním flarků
Na číhané (nově pojmenováno) – leží jihovýchodně od Jeřábí hory a jižně od Brumiště, na okraji enklávy Lučiny
Velké Jeřábí jezero – celé chráněné jako NPR, najdeme v něm množství jezírek
různých typů, výrazně přesahuje do SRN
Velký močál – kromě nejvýchodnější části chráněn jako NPR Velký močál
Volárna – východ – rozsáhlé vrchoviště se dvěma velkými jezírky leží jižně od kóty Plochá hora
Volárna – západ – nejrozsáhlejší vrchoviště v území, leží západně od Velkého Cíňáku a je rozděleno silničkou Rolava – Jelení a lesní cestou k Líše na 3 části, v největší části je 100 m dlouhé jezírko

2) pánve vyplněné vrchovišti menší velikosti a přechodovými laggy:

Údolí Slatinného potoka – Slatinný potok pramení v podlouhlé pánvi vyplněné pěti menšími vrchovišti, laggovými partiemi mezi nimi a rašelinnými smrčinami
Pod Cíňákem – severně od Velkého Cíňáku leží sedm menších vrchovišť oddělených laggy a rašelinnými smrčinami
Enkláva Lučiny – dříve byla pravděpodobně podobná výše popsaným pánvím, dnes zde po těžbě rašeliny borkováním zbylo po obvodu a uvnitř enklávy devět menších vrchovišť s přechodovými rašeliništi a vlhkými loukami mezi nimi

3) jednotlivá menší a střední vrchoviště

U červené hájovny – středně velké vrchoviště na cestě k Velkému Jeřábímu jezeru
Vysoký vrch – menší vrchoviště na stejnojmenné kótě
Jeřábí vrch – drobné vrchoviště na vrcholu kóty, zajímavé hydrologickým režimem
Jižní svah Jeřábího vrchu (nově pojmenováno) – uprostřed jižního svahu Jeřábího vrchu se vyskytuje drobné, cenné, ale silně odvodněné vrchoviště
Nad Líchou (nově pojmenováno) – drobné vrchoviště nad západním břehem nádrže Lícha
Pod Rolavským vrchem (nově pojmenováno) – drobné vrchoviště na pravém břehu nádrže Lícha směrem k Rolavskému vrchu
Na hraničním průseku (nově pojmenováno)– drobné vrchoviště nedaleko od jižní části Brumiště východním směrem

Je zajímavostí, že průměrné roční množství srážek je zde velmi vysoké, na nejbližší meterologické stanici (Přebuz) činí 984 mm, podle jedné studie udává dokonce 1100 mm, což je nejvíce v Krušných horách.

nad Rolavou

mapka

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (Nehodnoceno)
Loading ... Loading ...

Co by Vás mohlo zajímat
© 2024 Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít. Kontakt: krusnohorsky@krusnohorsky.cz