Krušné hory   Krušnohorsky myslet, žít a snít

Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít

21. dubna 2009 Přehrady, jezera

Oblasti: | Komentáře: zatím žádný | 2 314 x přečteno

Vodní nádrž Skalka

Skalka

Vodní nádrž Skalka leží západně od Chebu na řece Ohři . Nádrž byla vybudována v letech 1962-1964 za účelem zásobování vodou průmyslových podniků a elektráren níže po proudu a jako ochrana proti povodním. Hráz je vybudovaná jako přímá, sypaná, kamenitá s návodním betonovým těsnícím pláštěm.

Novou zajímavostí nádrže jsou bobři vyskytující se v okolí, na Lesním potoce , další populace pak na Odravě u vodní nádrže Jesenice.

Hladina nádrže je dlouhá 9,2 km a zasahuje až na území sousední SRN. Po koruně hráze je vedena místně účelová komunikace, spojující západní okraj města Chebu s rekreační oblastí přiléhající k levému břehu nádrže.

Nádrž slouží tedy pro rekreaci – koupání a sportovní rybaření (pro vyšší obsah rtuti je zakázána konzumace ryb).

Na VD Skalka byl v oblasti zavázání hráze do pravého břehu vybudován v letech 1998–2000 doplňkový bezpečnostní přeliv hrazený klapkou a nový objekt malé vodní elektrárny. Hlavním účelem této rekonstrukce bylo zvýšení bezpečnosti vodního díla při extrémní povodni. Po rekonstrukci je i při tzv. desetitisícileté povodni vodní dílo bezpečné, tj. nedojde k přelití hráze, které by mělo za následek její protržení.

V těsné blízkosti vodního díla doporučujeme navštívit městskou památkovou rezervaci – město Cheb a jeho středověké centrum. Nedaleko vodní nádrže se nalézají klidné Františkovy Lázně s léčivými minerálními prameny a přírodní rezervace: Komorní Hůrka (nejmladší bývalá činná sopka ve střední Evropě) a tzv. SOOS (rezervace s vývěry kysličníku uhličitého – bahenními sopkami).

Stopy působení bobrů se u přehrady Skalka nedají přehlédnout. Na jednom místě přehradili meliorační kanál, protože je ale hluboký, zvýšili hladinu jen nepatrně. Úspěšnější byli bobři o kus dál, kde se jim podařilo obnovit zanedbaný rybník zarostlý vrbovím. Bobři pokáceli vrby, zacpali protrženou hráz a dnes rybník vypadá téměř stejně, jak byl dříve postavený. Vlastně obnovili rybník, teď se v něm začaly znovu rozmnožovat žáby.

zdroj: www.poh.cz

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (Nehodnoceno)
Loading ... Loading ...

Co by Vás mohlo zajímat
© 2024 Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít. Kontakt: krusnohorsky@krusnohorsky.cz