Krušné hory   Krušnohorsky myslet, žít a snít

Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít

14. března 2011 Přírodní parky

Oblasti: | Komentáře: zatím žádný | 1 543 x přečteno

Přírodní památka Valeč

Světoznámé naleziště minerálu hyalitu v oblasti Doupovských hor. Cílem ochrany je zachování mineralogických nalezišť řady minerálů (kromě hyalitu též apatit, aragonit, staffelit, skapolit aj.), chráněných a ohrožených druhů druhů a živočichů a rostlin středoevropského podhorského lesa.

Lesní komplex leží SZ od obce Valeč, zahrnující širší okolí kót Prokopy, Filíř, Číhaná a Jedliny.

Katastrální území: Tureč

Nadmořská výška: 560 – 763 m.n.m

Výměra: 576,74 ha

Vyhlášeno: 1992

Geologie

Horninovým podkladem jsou neovulkanity třetihorního stáří. Minerál hyalit je čirá, silně skelná odrůda jarní opálu v dutinách a na povrchu sopečných vyvrženin čedičového typu. Vytváří ledvinité, drobně krápníkovité a hroznovité útvary, nejčastěji tvoří povlaky a shluky na trhlinách čedičových horninách. Hyalit je prvotřídním materiálem pro individuální výrobu šperků.

Využití

Území je součástí vojenského výcvikového prostoru a není volné přístupné, přesto je často navštěvováno. Ohrožuje je především nepovolené dobývání nerostů, při němž je narušena půda a tak podpořena eroze.

Květena

Staré porosty květnatých bučin (podsvaz Eu-Fagenion) mají typicky vyvinuté bylinné patro s hrachorem jarním (Lathyrus vernus), marinkou vonnou (Galium odoratum), kyčelnicí devítilistou (Dentaria enneaphyllos), ječmenkou lesní (Hordelymus europaeus), lýkovcem jedovatým (Daphne mezereum), sasankou pryskyřičnatou (Anemonoides ranunculoides) a lilií zlatohlávkem (Lilium martagon). Na lesních okrajích ojediněle vykvétají chrpa horská (Cyanus montanum), pcháč bělohlavý (Cirsium eriophorum) a vikev lesní (Vicia sylvatica), v minulosti byl v území zjištěn hořec křížatý (Gentiana cruciata).

Zdroj:
Plzeňsko a Karlovarsko

Chráněná území ČR XI.

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (Nehodnoceno)
Loading ... Loading ...

Co by Vás mohlo zajímat
© 2024 Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít. Kontakt: krusnohorsky@krusnohorsky.cz