Krušné hory   Krušnohorsky myslet, žít a snít

Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít

05. července 2014 Zpravodajství

Oblasti: | Komentáře: zatím žádný | 1 073 x přečteno

Den otevřených dveří na Kameničce

Den otevřených dveří

12.července 2014 —- 09:00 – 16:00

na přehradě Kamenička  a Úpravně vody III. Mlýn

Kamenička slaví 110 let.

Tradičně Povodí Ohře umožňuje široké veřejnosti nahlédnout pod pokličku jejich práce, zejména vstupem do jinak nepřístupných částí objektů.

V letošním roce tomu tak bude ve dvou termínech:

· 12. července 2014 bude den otevřených dveří na VD Kamenička – bude otevřena i Úpravna vody III. mlýn, která je ve správě SčVK,
· 13. září 2014 bude den otevřených dveří na dalších vodních dílech.

 

Desatero k zajištění bezpečnosti při provádění exkurzí na VD

Účastníci exkurze jsou povinni:

1) Dbát pokynů zaměstnance Povodí Ohře, státní podnik

2) Dodržovat platné právní a ostatní předpisy a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při pobytu na vodním díle.

3) Řídit se zásadami bezpečného chování (dodržování zásad bezpečného chování jsou povinni u osob mladších 18ti let zajistit za nč odpovědní dospělí)

4) Dodržovat nařízení, příkazy a zákazy bezpečnostních značek a symbolů.

5) K pohybu uvnitř nebo na vodním díle používat výhradě určené komunikační cesty, držet se se svojí skupinou a nenahýbat se přes zábradlí a zábrany.

6) Při exkurzi nekouřit, nepožívat alkoholické nápoje a jiné návykové látky, nevstupovat pod jejich vlivem do objektu VD.

7) Ohlásit provádějícímu zaměstnanci Povodí Ohře, státní podnik nedostatky a závady, které mohou mít nepříznivý vliv na bezpečnost pobytu v objektu vodního díla.

8) Nezapínat a nevypínat elektrická zařízení a svévolně nezasahovat do elektro instalací, krytů a bezpečnostních prvků zařízení.

9) Nevstupovat na přechodové lávky nebo žebřík}‘ pokud na nich je další osoba.

10) Okamžitě opustit vodní dílo na výzvu pracovníka Povodí Ohře, státní podnik.

Kamenička

Kamenička

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (Nehodnoceno)
Loading ... Loading ...

Co by Vás mohlo zajímat




© 2024 Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít. Kontakt: krusnohorsky@krusnohorsky.cz