Krušné hory   Krušnohorsky myslet, žít a snít

Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít

21. března 2008 Pěší tůry

Oblasti: | Komentáře: zatím žádný | 1 416 x přečteno

Seznam všech pěších turistických značených cest v obvodu Chomutov

Podle stavu k 1. říjnu 2007

Všechny značené cesty uvedené v tomto seznamu jsou zakresleny v mapáchKČT č.5

Krušné Hory – Chomutovsko a Mostecko, č. 7 Žatecko a č.4 Krušné Hory –

Karlovarsko

V závorce za pojmenovaným místem na trase jsou uvedena čísla tras, které buď jdou právě

společně se sledovanou cestou nebo jí v tom místě křižují, případně odtud vycházejí, či zde

končí.

Červeně značené cesty

Č. 0244

Karlovy Vary – Kadaň, úsek Pernštejn – Kadaň 22 km

Pernštejn (rozc.) (1650,3989,6990) – . Lužný (rozc.) (1650) 1,5 km – Šumná (rozc.) (7021) 3

km – Klášterec nad Ohří (lázně) 6,5 km – Lestkov (zříc.) 8,5 km – Lestkov (obec) 9 km –

Rašovice (BUS) (3998) 11 km – Zásada (BUS) (9394) 13 km – Úhošť (npr) (9394) 16 km –

Pokutice (9394) 18 km – Kadaň, údolní nádrž (6996) 19 km – Kadaň – U mlýna (rozc.)

(1681,3997,9391) 21,5 km – Kadaň (žst) 22 km

Délka prvního úseku Karlovy Vary – Pernštejn je 36 km

Č. 0304

Tisá – Boží Dar, úsek Nad Lesnou – Klínovec (Boží Dar) 53 km

0304 je hřebenová cesta Krušných Hor a je součástí evropské dálkové cesty E3 Atlantský

oceán – Černé moře. Celková délka 0304 je 133,5 km.

Nad Lesnou (rozc.) – Svahová (háj.) (3925, 6942) 3 km – Zákoutí (1621) 5,5 km – Zákoutí

(BUS) 6,5 km – Nový Dům (háj.) (1622, 6942) 9,5 km – Hadinec 11,5 km – Hora Sv. Šebestiána

17 km – Nová Ves u Křímova (žst) (1623) 19 km – Farský les (6922) 23 km –

Rusová (zaniklá obec) 28 km – Měděnec (žst) (1653) 32,5 km – Měděnec kostel

(1635,1650) 34 km – Horní Halže (3989) 36,5 km – Pod Vysokou Sečí 40,5 km – Pod Křížovou

horou 43,5 km – Meluzína (rozc.) (3948) 45,5 km – Selský les (3948) 46,5 km –

Nástup (hot.) (7007) 47,5 km – Klínovec (rozhl.) 49 km – Boží Dar(BUS) 53 km

Č. 0358

Březenecká – Březenecká (okruh ) 6,5 km

Březenecká (BUS) – Partyzán (BUS, školka) 1,5 km – Nad Chomutovkou (6923) 2 km –

Pod Kočičákem (6923) 2,5 km – Pod Partyzánem (rozc.) (6923) 5,5 km – Přivaděč Březenecká

(3930) 6 km – Březenecká (BUS) 6,5 km

Modře značené cesty

Č. 1616

Vejprty – Pohraniční (CZ/D, přechod do SRN) 20 km

Vejprty (žst) (3948,6947) – Černý potok (7012) 4,5 km – Písečnice (přehr.) (7025) 9,5 km –

Skelný vrch 14 km – Jilmová 17 km – Pohraniční (CZ/D – BUS) (1622) 20 km

Č. 1621

Boleboř – Zákoutí 5 km

Boleboř (BUS) (6942) – Orasín 1 km – Mezihoří sever (3925) 4 km – Zákoutí (0304) 5 km

Č. 1622

Chomutov (žst) – Pohraniční (CZ/D, přechod do SRN) 22 km

Chomutov (žst) (6925) – Povodí Ohře (6923) 2 km – První mlýn (3925) 6,5 km – Třetí mlýn

(rozc.) (6948) 8,5 km – Kamenička (přehr.) 10 km – Nový Dům (háj.) (0304, 6942) 15 km –

Načetínská 20 km – Pohraniční (CZ/D – BUS) (1616) 22 km

Č. 1623

Kadaň – Prunéřov (žst) – Nová Ves u Křímova (žst) 12 km

Kadaň Prunéřov (žst) (3997) – Prunéřov- Ušák (BUS) 2 km – Prunéřov (koup.) 3 km –

Hasištejn (zříc.) (6922) 5 km – Úbočí (rozc.) (6922) 6,5 km – Pod Celnou 10 km – Nová

Ves u Křímova (žst) (0304) 12 km

Č. 1635

Kovářská – Měděnec kostel 6,5 km

Kovářská (rozc.) (3948) – Kovářská městys (žst) 2,5 km – U šachty (rozc.) (6947) 5 km –

Měděnec kostel (0304, 1650) 6,5 km

Č. 1650

Měděnec kostel – Pernštejn (žst) 7 km

Měděnec kostel (0304, 1635) – Údolíčko 2,5 km – Pernštejn (zříc.) 4 km – Pernštejn (rozc.)

(0244, 3989, 6990) 5 km – Lužný (rozc.,rest.) 6,5 km – Pernštejn (žst) 7 km

Č. 1653

Klášterec n. Ohří (žst) – Měděnec (žst) 8,5 km

Klášterec nad Ohří (žst) – Klášterec nad Ohří (BUS) (3998) 0,5 km – Klášterec nad Ohří

(zám.) 2 km – Průsek (3998) 3,5 km – Měděnec (žst) (0304) 8,5 km

č.1679

Vysoká Pec – Jirkov , U rybníka (rest.) 5 km

Vysoká Pec (6951) – Přivaděč Vysoká Pec (6951) 0,5 km – Jirkov Nad Osadou (3930) 3 km

– Přivaděč Jirkov (6942) 3,5 km – Jirkov, U rybníka (rest.) (3930) 5 km

Č. 1681

Kadaň U mlýna (rozc.) – Radonice 12 km (Kryry 41 km )

Kadaň U mlýna (rozc.) (0244, 3997, 9391) – Úhošťany 3 km – U studánek 4 km – Nad

Roklí (3997) 6 km – Vlkáň 8,5 km – Vintířov 11 km – Radonice (nám.) 12 km

– pokračování na okrese Louny 29 km Kryry

Zeleně značené cesty

Č. 3925

První mlýn – Hora Sv. Kateřiny 17,5 km

První mlýn (1622) – Blatno (rest.) 2,5 km – Mezihoří jih (BUS) 6 km – Mezihoří sever

(1621) 7 km – Jirkovský les 9 km – Svahová (háj.) (0304, 6942) 10,5 km – Rudolice

v horách (1624) 13,5 km – Dolní Kateřina (rozc.) (6916) 16,5 km – Hora Sv. Kateřiny

(nám.) (3924, 6916) 17,5 km

Č. 3930

Přivaděč Březenecká – Lesná 14 km

Přivaděč Březenecká (0358) – Jirkov, U rybníka (rest.) (1679) 2,5 km – Jirkov (BUS)

(6942) 3,5 km – Jirkov Pod Kaštany (6942) 4 km – (Jirkov Nad Osadou (1679) 4,5 km –

Červený Hrádek (zám.) 5 km – Pyšná 11 km – Nad Lesnou (odb.) (0304) 13,5 km – Lesná

(rozc., hot.) (0304, 1624) 14 km

Č.3948

Vejprty – Stráž nad Ohří 27,8 km

Vejprty (žst) (1616, 6947) – Vejptry (nám.) 0,5 km – Nové Zvolání 4 km – Kovářská (rozc.)

(1635) 8,5 km – Kovářská (žst) 9 km – Háj 14 km – Selský les (0304) 15 km – Meluzína

(rozc.) (0304) 16 km – Liščí kámen 18 km – Srní 21,5 km – Nebesa (odb.) 25 km – Stráž

nad Ohří (0244) 27 km – Stráž nad Ohří (žst) (0244) 27,5 km

Č. 3989

Perštejn – Horní Halže 8,5 km

Pernštejn (rozc.) (0244,1650,6990) – Ondřejov 2 km – Vykmanov 4 km – Mýtinka (rozc.)

(6990) 7,5 km – Horní Halže (0304) 8,5 km

Č. 3995

Kalek – Gabrielina Huť 7,5 km

Kalek (BUS) (6942) – Kalek (penz.) (6942) 0,5 km – Malý potok (Bystřička) 5,5 km –

Gabrielina Huť (rozv.) (1624) 7,5 km

Č. 3997

Kadaň Prunéřov (žst) – Nad Roklí 14,5 km

Kadaň Prunéřov (žst) (1623) – Kadaň (BUS nádr.) 4,5 km – Kadaň U Mlýna (rozc.)

(0244,1681,9391) 5 km – Želina (žst) 6,5 km – Hradec u Kadaně 9 km – Pod Kolinou 13 km

– Nad Roklí (1681) 14,5 km

Č. 3998

Rašovice – Průsek 9 km

Rašovice – Průsek 9 kmRašovice (BUS) (0244) – Klášterec nad Ohří (BUS) (1653) 2 km – Petlery 6 km – Útočiště

8 km – Průsek (1653) 9 km

Č. 4000

Křímov (žst) – Stráž (háj.) 1 km

Křímov (žst) – Stráž (háj.) (6948) 1 km

Žlutě značené cesty

Č. 6922

Farský les – Blahuňov 10 km

Farský les (0304) – Výsluní (žst) 0,5 km – Výsluní (nám.) 3 km – Úbočí (rozc.) (1623) 4,5

km – Hasištejn (zříc.) (1623) 6 km – Místo (nám.) 7 km – Blahuňov (BUS) 10 km

Č. 6923

Povodí Ohře – Pod Partyzánem 3,5 km

Povodí Ohře (1622) – Nad Chomutovkou (0358) 1 km – Pod Kočičákem (0358) 1,5 km –

Partyzán (hot.) 3 km – Pod Partyzánem (rozc.) (0358) 3,5 km

Č. 6925

Chomutov – Hradiště 6 km

Chomutov (žst) (1622) – Černovice silo 3,5 km – Hradiště (vyhl.) 6 km

Č. 6942

Jirkov – Nový Dům (háj.) 21,5 km

Jirkov (žst) – Jirkov (BUS) (3930) 1,5 km – Jirkov, Pod Kaštany (3930) 2 km – Přivaděč

Jirkov (1679) 2,5 km – Jindřišská 5 km – Boleboř (BUS) (1621) 7 km – Svahová (háj.)

(0304, 3925) 9 km – Pod Blahutovem 13 km – Kalek (penz.) (3995) 16 km – Kalek (BUS)

(3995) 16,5 km – Svatá Anna 19,5 km – Nový Dům (háj.) (0304, 1622) 21,5 km

Č. 6947

U šachty – Vejprty 12 km

U šachty (rozc.) (1635) – U paloučku 4 km – Údolí Černé vody 9 km – Vejprty (žst) (1616,

3948) 12 km

Č. 6948

Stráž – Třetí mlýn – Stráž (okruh) 8 km

Stráž (háj.) (4000) – Křímov, zastávka (žst) 0,5 km – Třetí mlýn (rozc.) (1622) 3,5 km –

Menhartice , zaniklá obec 6,5 km – Stráž (háj.) (4000) 8 km

Č. 6990

Perštejn – Mýtinka 4 km

Pernštejn (rozc.) (0244, 1650, 3989) – Rájov 2 km – Mýtinka (rozc.) (3989) 4 km

Č. 6996

Kadaň, údolní nádrž – Svatý vrch 2 km

Kadaň, údolní nádrž (0244) – Františkánský klášter 1 km – Svatý vrch (rozhl.) 2 km

Č. 7007

Nástup – Loučná, přechod do SRN 2 km

Nástup (hot.) 0304 – Loučná (CZ/D) 2 km

Č.7012

Černý potok – přechod do SRN 1 km

Černý potok (1616) – Černý potok (CZ/D) 1 km

Č. 7021

Šumná (rozc.) – Šumná (zříc.) 1,5 km

Šumná (rozc.) (0244) – Šumná (zříc.) 1,5 km

Č.7025

Přísečnice – Kryštofovy Hamry – přechod do SRN 3,5 km

Písečnice (přehr.) (1616) – Kryštofovy Hamry 1,5 km – Kryštofovy Hamry (CZ/D) 3,5 km

Naučné stezky

Č.9391

Kadaň U mlýna – Sempra 4,5 km

Kadaň U mlýna (rozc.) (0244, 1681, 3997) – Sempra 4,5 km

Č. 9394

Zásada – Pokutice 5,5 km

Zásada (BUS) (0244) – Úhošť (npr) (0244) 3,5 km – Pokutice (0244) 5,5 km

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (Nehodnoceno)
Loading ... Loading ...

Co by Vás mohlo zajímat
© 2024 Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít. Kontakt: krusnohorsky@krusnohorsky.cz