Krušné hory   Krušnohorsky myslet, žít a snít

Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít

08. listopadu 2008 Přírodní parky

Oblasti: | Komentáře: zatím žádný | 2 097 x přečteno

Národní přírodní rezervace Velké jeřábí jezero

hory

Ač by se podle názvu dalo očekávat , že nás čeká jeřábí jezerovelké jezero , skutečnost je trošku jiná. My jsme se dostali k popisovanému cíli cestou z Rolavy. Po mírném , krátkém stoupaní nezahneme vlevo směrem na Bublavu , ale pojedeme rovně na lesní cestu, poté bez odbočování , stále po „hlavní lesní cestě“. Národní přírodní rezervace Velké jeřábí jezero se rozkládá na ploše 29,9 ha v nadmořské výšce 921–938 m na katastrálním území obce Přebuz.

Byla vyhlášena v roce 1933. Jedná se o typické horské rašeliniště (vrchoviště), částečně porostlé borovicí klečí a vtroušeným smrkem. Bezlesé plochy tvoří volné porosty rašeliníku s četnými tůňkami. Je to jedno z nejcenějších rašelinišť Krušných hor, nejen co do bohatosti rostlinných a živočišných druhů, ale i co do celkového stavu a ukázek všech vývojových fází vrchovištního rozvodnicového rašeliniště.


Rezervaci Velké jeřábí jezero tvoří vrchovištní rašeliniště rozvodnicového typu. Podloží budují středně zrnité muskoviticko-biotické žuly krušnohorského typu, ve východní části pak vystupuje biotitická žula. Tyto horniny jsou překryty zvětralinovým pláštěm charakteru žulového eluvia, proměnlivé mocnosti 1–2 metry. Samotné rašeliniště je tvořeno dvěma ložisky rašeliny. Severní zaujímá střední a severní část rezervace a překračuje hranice do SRN. Jižní ložisko je menší a bylo v minulosti narušeno těžbou. Celková výměra samotných rašelinných ploch je udávána cca 36 ha. Jejich mocnost se pohybuje mezi 170 cm.

U vodních ploch a v těsné blízkosti zarůstajících tůněk se vyskytují rostlinstvo
charakteristické druhy srpnatka splývavá a rašeliník bodlavý . Tyto mechorosty se rozrůstají v mohutné polštáře, zaplňující vodní prostor a později umožňující nástup další vývojové fázi rašeliniště, např. osidlování ostřicí bažinnou. Podél břehů rašelinných jezírek se v podobě prstenců a ostrůvků objevuje masožravka rosnatka okrouhlolistá , rosnatka anglická a kříženec rosnatka obvejčitá . Pestrost společenstva na smaragdovém polštáři rašeliníku zvýrazňují červené plody klikvy bahenní a růžovobílé květy kyhanky sivolisté . Místy je hojný výskyt játrovky.
Z větších savců je přítomen jelen lesní , z malých savců pak rejsek malý , rejsek obecný a hraboš mokřadní . Velké jeřábí jezero poskytuje díky vyššímu procentu zastoupení smrku (oproti blízké NPR Velký močál) poněkud příznivější hnízdní podmínky pro některé druhy ptáků (pěnkava, drozd, kos, čečetka).

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (2hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading ... Loading ...

Co by Vás mohlo zajímat
© 2024 Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít. Kontakt: krusnohorsky@krusnohorsky.cz