Krušné hory   Krušnohorsky myslet, žít a snít

Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít

29. března 2009 Přírodní parky

Oblasti: | Komentáře: zatím žádný | 1 903 x přečteno

Přírodní památka Domaslavické údolí

Najdeme ji na levé straně údolí Domaslavického potoka s jižní až jihozápadní expozicí, necelé 3km severozápadně od obce Křižanov v nadmořské výšce 570 až 855m., s výměrou 60 ha.


Jedná se o zbytky zachovalé svahové bučiny v údolí s prudkými, místy bavlnitými svahy a četnými prameništi.


Vyskytují se zde polymetalické žíly s obsahem stříbra. Pozůstatky po hornickém dobývání svědčí o historické těžbě rudy. Svah je pokrytý kamenitohlinitou sutí, půda je měkká, s vysokým obsahem skeletu.Vegetaci rezervace tvoří květnatá bučina s bohatým bylinným podrostem, suťové lesy a malý zbytek olšiny při toku Domaslavického potoka. V podrostu nalezneme rozsáhlé porosty česneku medvědího a některé zvlášť chráněné rostliny, např.měsíčnice vytrvalá, lilie zlatohlávek, mléčivec alpský či lýkovec jedovatý.

Byl zde zaznamenán výskyt jak 60 druhů obratlovců. Patnáct z nich je uvedeno v seznamu zvlášť chráněných druhů. byli to např. čáp černý, sluka lesní, sýc rousný, či netopýr vousatý.

Prudké svahy rezervace prorůstá suťový les, který je pro přirozenou vegetaci Krušných hor charakteristický.

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (Nehodnoceno)
Loading ... Loading ...

Co by Vás mohlo zajímat
© 2024 Krušné hory Krušnohorsky myslet, žít a snít. Kontakt: krusnohorsky@krusnohorsky.cz